ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

เกี่ยวกับ

“ภาคอีสาน” คือดินแดนที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมส่งผลให้อีสานมีอัตลักษณ์ท้องถิ่นมากมายที่คงไว้ซึ่งเสน่ห์อันน่าค้นหา เสียงพิณเสียงแคนที่แว่วดังอยู่ทั่วคุ้งแคว้นแดนอีสาน ปัจจุบันได้กลายเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วสารทิศ หรือแม้แต่อาหารอีสาน ก็ได้ข้ามฟ้าไปโด่งดังไกลถึงต่างแดน ทั้งหมดเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าวัฒนธรรมของภูมิภาคนี้ นับวันยิ่งมีพัฒนาการรุดไปข้างหน้า และพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ จะยิ่งเติมเต็มให้ผลผลิตทางวัฒนธรรมเติบโตได้อย่างงดงามและมีมูลค่ายิ่งขึ้น

 

เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 ที่กำลังจะกลับมาอีกครั้ง จึงมาในธีม “เติมเต็มถิ่นฐาน ตื่มบ้านตื่มเมือง” Regional (enlight) sation ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเติมเต็มความสนุก เติมเต็มทักษะและความรู้ เติมเต็มศักยภาพด้านพื้นที่ เชื่อมโยงทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติด้วยความคิดสร้างสรรค์ สู่สายตาของทุกคน แล้วพบกัน 1-9 เมษายนนี้ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น – ย่านกังสดาล, สถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น, พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ และสถานที่อื่นๆ