ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

โชว์เคสจากโครงการ เกษตรปังพลังคิด และ มักหมัก

“ตื่มพลังความคิดสร้างสรรค์ ตื่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรและศาสตร์การถนอมอาหาร” พบกับพลังของการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และกำลังจะถูกนำเสนอในรูปแบบโชว์เคส หนึ่งในโปรแกรมไฮไลต์เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 . “ตื่มเกษตรให้ปัง ด้วยพลังของความคิด” เตรียมพาคุณไปพบกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกว่า 30 ชิ้น ภายใต้โจทย์รักษ์โลก พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมชมงานแสดงความคิดเห็นเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ของคนอีสานไปสู่ตลาดโลก . “มักหมัก” (Isan fermentation Showcase & Workshop) พบกับความท้าทายใหม่ๆ ที่มีต้นทุนมาจากภูมิปัญญาการหมักดองของอีสาน ชมและชอปผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการอีสานที่ได้รับการฝึกฝนบ่มเพาะโดยผู้เชี่ยวชาญ . 1-9 เมษายน 2566 เวลา 11.00 - 21.00 น. บริเวณแก่นกราวน์ ชั้น 1 ตึกแก่น
ติดต่อ