ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

"Architects 49 Limited Khon Kaen"

13 วิ่งเมือง “แลน เบิ่ง ดู๊ Lively run#1”

วิ่งเมือง “แลน เบิ๊ง ดู๊ (Lively Run #1)” ร่วมวิ่งสำรวจเส้นทางเมืองกว่า 5 KM. ในเมืองขอนแก่น! แวะเบิ่งชีวิตยามเช้า แวะกินร้านลับตามตรอกซอย แวะทำกิจกรรม Rally จ้วดๆ ผูกเชือกรองเท้า แล้วก้าวออกมาเติมเมืองให้เต็ม! สมัครวิ่งทาง https://www.facebook.com/A49KK 1-9 เมษายน 2566 เวลา 06.00 - 10.00 น. ย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น
ติดต่อ