เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2024, 29 มิ.ย.–7 ก.ค.

เผยแพร่เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว

𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗖𝗮𝗹𝗹 𝗳𝗼𝗿 𝗔𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀

เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567 “สะออนเด้ | ผสมอีสาน ต่อยอด เติบโต” 

ISAN Creative Festival 2024 (ISANCF2024) หรือ เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2567 โดยจะจัดขึ้นในพื้นที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น ( CEA / TCDC Khon Kaen ) และพื้นที่ย่านสร้างสรรค์กังสดาล จังหวัดขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “สะออนเด้ | ผสมอีสาน ต่อยอด เติบโต”


ISANCF2024 ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มที่ร่วมมือกับนักสร้างสรรค์ทุกกลุ่ม หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และสถาบันการศึกษา ถอดรากเหง้าเอกลักษณ์ต้นทุนท้องถิ่นทั้ง 20 จังหวัด เพื่อนำมาทดลองและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่เกื้อหนุนปากท้องและยกระดับคุณภาพชีวิตชีวิตของผู้คน ผลักดันให้เกิดระบบนิเวศธุรกิจสร้างสรรค์ในภูมิภาค สะท้อนความเป็นท้องถิ่นที่มีกลิ่นอายความเป็นสากลได้อย่างงดงามลงตัว (Glocalization) ISANCF2024 นำเสนอหัวใจสำคัญ 3 เรื่อง ดังนี้

  • สะออน ของ “ดี”(D)NA อีสาน เป็นการแสดงศักยภาพของคนอีสานที่มีดีเอ็นเอในการเป็นนักปรับตัวตามสถานการณ์และยุคสมัย (ISAN ADAPTATION) เพื่อชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ ISANCF จึงมุ่งทำให้ตลาดหันมามองวัฒนธรรมอีสาน ทั้งในเรื่องของอาหารการกินที่สร้างภูมิคุ้มกันและรักษาโรครวมไปถึงพัฒนาการด้านนวัตกรรมความเป็นอยู่ที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ของคนในภูมิภาคแห่งนี้
  • สะออน “ทดลองเรียนรู้” ISANCF2024 เปิดพื้นที่ทดลองเพิ่มมูลค่าให้กับต้นทุนอีสาน (ISAN EXPERIMENT) โดยหยิบเอกลักษณ์การเป็นเมืองหมอลำและเมืองผ้าทอ มาวิเคราะห์และค้นหาแนวทางที่แตกต่าง เพื่อให้ได้มาซึ่งชุดองค์ความรู้ที่คนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สามารถนำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ
  • สะออน สรรสร้าง “โอกาส” อีสานรุ่งเรือง (ISAN OPPORTUNITY) พัฒนารูปแบบธุรกิจด้วยไอเดียแปลกใหม่ สะท้อนอัตลักษณ์อีสาน สร้างแรงกระเพื่อมด้านการจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการสร้างสรรค์

เทศกาลฯ จึงขอเชิญชวนนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ผลิต ศิลปิน หน่วยงาน และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมกันนำเสนอคุณค่าน่าสะออนในความเป็นอีสาน สู่การเป็นภูมิภาคแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ตอบคำถามการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น ให้มีกิน มีใช้ มีพื้นที่ทำกิน และต่อยอดการเติบโตได้อย่างยั่งยืน


โดยเปิดรับข้อเสนอโปรแกรม (Open Call) ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแสวงหาโอกาสใหม่ในการ “มาทำมาหากิน” เปิดพื้นที่ให้นักสร้างสรรค์จะได้แสดงศักยภาพผ่านการนำเสนอไอเดีย ศักยภาพ ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ งานออกแบบและงานสร้างสรรค์ในโปรแกรมหลากรูปแบบ ได้แก่ การจัดแสดงผลงาน (Showcase & Exhibition) กิจกรรมเสวนา (Talk) เวิร์กช็อป (Workshop) อีเวนต์ (Event & Entertainment Program) ตลาดสร้างสรรค์ (D-Kak Market) และสถานที่ (Space & Venue)  


ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลฯ สามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมจัดเทศกาลฯ ที่ต้องทราบด้านล่างนี้

  1. เปิดรับผู้เข้าร่วมจัดเทศกาลฯ จากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทุกสาขา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะเข้าร่วมในลักษณะบุคคล สตูดิโอ กลุ่ม สมาคม หรือหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง
  2. เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567 จะพิจารณาข้อเสนอโปรแกรม (Proposal) ที่ส่งใบสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ของเทศกาลฯ เท่านั้น โดยการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมจัดเทศกาลฯ จะสิ้นสุดในวันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น.
  3. ผู้เข้าร่วมจัดเทศกาลฯ มีหน้าที่บริหารจัดการและดำเนินการในทุกกระบวนการ รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของโปรแกรมที่เข้าร่วมด้วยตนเอง โดยพิจารณารับข้อเสนอ การสนับสนุน และคำแนะนำจากเทศกาลฯ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่โปรแกรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด และ/หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการเข้าร่วมจัดเทศกาลฯ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศกาลฯ ผู้เข้าร่วมจัดเทศกาลฯ ต้องรับผิดชอบความเสียหายนั้นโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
  4. ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมจัดเทศกาลฯ กรณีประสงค์ร่วมสนับสนุนการจัดเทศกาลฯ กรุณาติดต่อเทศกาลฯ ได้ที่ อีเมล partnership.isancf@cea.or.th หรือ โทร. (66) 43 009 389 ต่อ 407
  5. ผู้เข้าร่วมจัดเทศกาลฯ ต้องศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมเทศกาลฯ และต้องดำเนินการตามทุกประการ และยอมรับข้อสงวนสิทธิ์ของเทศกาลฯ ในการยกเลิก แก้ไข ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ผู้จัดเทศกาลฯ เห็นว่าจำเป็นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การพิจารณาตัดสินใจในกรณีต่างๆ ที่ผู้จัดเทศกาลฯ ตัดสินถือเป็นสิ้นสุด

โอกาสในการนําเสนอไอเดีย ศักยภาพ และความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งจะนําไปสู่การพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้และซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ชมงานจากหลากหลายวงการ อีกทั้งยังได้สิทธิเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมธุรกิจ (Business Program) และกิจกรรมสร้างเครือข่าย (Networking) ที่เทศกาลฯ จัดขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักสู่ผู้คนในวงกว้างมากยิ่งขึ้น


APPLICATION PROCESS

สมัครเข้าร่วมจัดเทศกาลฯ ได้ที่ : https://forms.gle/H1eupyDUkxGVj6HB8

โปรดศึกษาคำอธิบายธีมงานประจำปี รายละเอียด เงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม

และโจทย์การนําเสนอโปรแกรมให้ครบถ้วน : คู่มือการเข้าร่วมเทศกาลฯ2567 (ISANCF2024).pdf


CONTACT US

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าร่วมจัดเทศกาลฯ หรือต้องการความช่วยเหลือจากทีมงาน

สามารถติดต่อเราได้ที่

อีเมล: program.isancf@cea.or.th

โทร: 043 009 389 #401, 402

อังคาร – อาทิตย์ 10.30 – 17.30 น.

แชร์