เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2024, 29 มิ.ย.–7 ก.ค.

อัพเดทและเที่ยวชมงาน

OpenCall ISANCF2024

𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗖𝗮𝗹𝗹 𝗳𝗼𝗿 𝗔𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567 “สะออนเด้ | ผสมอีสาน ต่อยอด เติบโต” ISAN Creative Festival 2024 (ISANCF2024) หรือ เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2567 โดยจะจัดขึ้นในพื้นที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น ( CEA / TCDC Khon Kaen ) และพื้นที่ย่านสร้างสรรค์กังสดาล จังหวัดขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “สะออนเด้ | ผสมอีสาน ต่อยอด เติบโต”ISANCF2024 ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มที่ร่วมมือกับนักสร้างสรรค์ทุกกลุ่ม หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และสถาบันการศึกษา ถอดรากเหง้าเอกลักษณ์ต้นทุนท้องถิ่นทั้ง 20 จังหวัด เพื่อนำมาทดลองและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่เกื้อหนุนปากท้องและยกระดับคุณภาพชีวิตชีวิตของผู้คน ผลักดันให้เกิดระบบนิเวศธุรกิจสร้างสรรค์ในภูมิภาค สะท้อนความเป็นท้องถิ่นที่มีกลิ่นอายความเป็นสากลได้อย่างงดงามลงตัว (Glocalization) ISANCF2024 นำเสนอหัวใจสำคัญ 3 เรื่อง ดังนี้สะออน ของ “ดี”(D)NA อีสาน เป็นการแสดงศักยภาพของคนอีสานที่มีดีเอ็นเอในการเป็นนักปรับตัวตามสถานการณ์และยุคสมัย (ISAN ADAPTATION) เพื่อชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ ISANCF จึงมุ่งทำให้ตลาดหันมามองวัฒนธรรมอีสาน ทั้งในเรื่องของอาหารการกินที่สร้างภูมิคุ้มกันและรักษาโรครวมไปถึงพัฒนาการด้านนวัตกรรมความเป็นอยู่ที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ของคนในภูมิภาคแห่งนี้สะออน “ทดลองเรียนรู้” ISANCF2024 เปิดพื้นที่ทดลองเพิ่มมูลค่าให้กับต้นทุนอีสาน (ISAN EXPERIMENT) โดยหยิบเอกลักษณ์การเป็นเมืองหมอลำและเมืองผ้าทอ มาวิเคราะห์และค้นหาแนวทางที่แตกต่าง เพื่อให้ได้มาซึ่งชุดองค์ความรู้ที่คนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สามารถนำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการสะออน สรรสร้าง “โอกาส” อีสานรุ่งเรือง (ISAN OPPORTUNITY) พัฒนารูปแบบธุรกิจด้วยไอเดียแปลกใหม่ สะท้อนอัตลักษณ์อีสาน สร้างแรงกระเพื่อมด้านการจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการสร้างสรรค์เทศกาลฯ จึงขอเชิญชวนนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ผลิต ศิลปิน หน่วยงาน และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมกันนำเสนอคุณค่าน่าสะออนในความเป็นอีสาน สู่การเป็นภูมิภาคแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ตอบคำถามการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น ให้มีกิน มีใช้ มีพื้นที่ทำกิน และต่อยอดการเติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยเปิดรับข้อเสนอโปรแกรม (Open Call) ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแสวงหาโอกาสใหม่ในการ “มาทำมาหากิน” เปิดพื้นที่ให้นักสร้างสรรค์จะได้แสดงศักยภาพผ่านการนำเสนอไอเดีย ศักยภาพ ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ งานออกแบบและงานสร้างสรรค์ในโปรแกรมหลากรูปแบบ ได้แก่ การจัดแสดงผลงาน (Showcase & Exhibition) กิจกรรมเสวนา (Talk) เวิร์กช็อป (Workshop) อีเวนต์ (Event & Entertainment Program) ตลาดสร้างสรรค์ (D-Kak Market) และสถานที่ (Space & Venue)  ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลฯ สามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมจัดเทศกาลฯ ที่ต้องทราบด้านล่างนี้เปิดรับผู้เข้าร่วมจัดเทศกาลฯ จากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทุกสาขา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะเข้าร่วมในลักษณะบุคคล สตูดิโอ กลุ่ม สมาคม หรือหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่งเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567 จะพิจารณาข้อเสนอโปรแกรม (Proposal) ที่ส่งใบสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ของเทศกาลฯ เท่านั้น โดยการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมจัดเทศกาลฯ จะสิ้นสุดในวันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น. ผู้เข้าร่วมจัดเทศกาลฯ มีหน้าที่บริหารจัดการและดำเนินการในทุกกระบวนการ รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของโปรแกรมที่เข้าร่วมด้วยตนเอง โดยพิจารณารับข้อเสนอ การสนับสนุน และคำแนะนำจากเทศกาลฯ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่โปรแกรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด และ/หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการเข้าร่วมจัดเทศกาลฯ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศกาลฯ ผู้เข้าร่วมจัดเทศกาลฯ ต้องรับผิดชอบความเสียหายนั้นโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมจัดเทศกาลฯ กรณีประสงค์ร่วมสนับสนุนการจัดเทศกาลฯ กรุณาติดต่อเทศกาลฯ ได้ที่ อีเมล partnership.isancf@cea.or.th หรือ โทร. (66) 43 009 389 ต่อ 407ผู้เข้าร่วมจัดเทศกาลฯ ต้องศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมเทศกาลฯ และต้องดำเนินการตามทุกประการ และยอมรับข้อสงวนสิทธิ์ของเทศกาลฯ ในการยกเลิก แก้ไข ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ผู้จัดเทศกาลฯ เห็นว่าจำเป็นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การพิจารณาตัดสินใจในกรณีต่างๆ ที่ผู้จัดเทศกาลฯ ตัดสินถือเป็นสิ้นสุด โอกาสในการนําเสนอไอเดีย ศักยภาพ และความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งจะนําไปสู่การพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้และซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ชมงานจากหลากหลายวงการ อีกทั้งยังได้สิทธิเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมธุรกิจ (Business Program) และกิจกรรมสร้างเครือข่าย (Networking) ที่เทศกาลฯ จัดขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักสู่ผู้คนในวงกว้างมากยิ่งขึ้นAPPLICATION PROCESSสมัครเข้าร่วมจัดเทศกาลฯ ได้ที่ : https://forms.gle/H1eupyDUkxGVj6HB8โปรดศึกษาคำอธิบายธีมงานประจำปี รายละเอียด เงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม และโจทย์การนําเสนอโปรแกรมให้ครบถ้วน : คู่มือการเข้าร่วมเทศกาลฯ2567 (ISANCF2024).pdfCONTACT USหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าร่วมจัดเทศกาลฯ หรือต้องการความช่วยเหลือจากทีมงาน สามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล: program.isancf@cea.or.thโทร: 043 009 389 #401, 402อังคาร – อาทิตย์ 10.30 – 17.30 น.

ISANCF2024 "สะออนเด้" อีสาน ภูมิภาคที่เราภูมิใจ ใครๆ ก็สะออน

“อีสาน” ภูมิภาคที่เราภูมิใจ ใครๆ ก็สะออนISANCF2024 ชวนทุกคนนำเสนอคุณค่าความคิดสร้างสรรค์ผสานทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น อาหาร ดนตรี การแสดง และวิถีชีวิต สู่การเป็นเครื่องมือสร้างโอกาส เลี้ยงชีพ และสื่อสารคุณค่าของถิ่นอีสานที่ต่อยอดเป็นการเติบโต ภายใต้แนวคิด “สะออนเด้” ผสมอีสาน ต่อยอด เติบโต ผ่านหัวใจสำคัญ 3 เรื่อง ดังนี้ สะออน ของ “ดี”(D)NA อีสาน  ISANCF มุ่งทำให้ตลาดหันมาสะออนวัฒนธรรมหรือของดีที่มีในอีสาน ด้วยการสร้างมูลค่าให้กับเอกลักษณ์ท้องถิ่น ที่เมื่อนำผสมผสานกระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ จะเกิดเป็นนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในภูมิภาคนี้ให้ดียิ่งขึ้นสะออน “ทดลองเรียนรู้”  เปิดพื้นที่ทดลองเพิ่มมูลค่าให้กับต้นทุนอีสาน โดยหยิบเอกลักษณ์ความโดดเด่นในท้องถิ่นมาวิเคราะห์และค้นหาแนวทางที่แตกต่าง เพื่อให้ได้มาซึ่งชุดองค์ความรู้ที่คนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สามารถนำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ สะออน สรรสร้าง “โอกาส” พัฒนารูปแบบธุรกิจด้วยไอเดียแปลกใหม่ สะท้อนอัตลักษณ์อีสาน สร้างแรงกระเพื่อมด้านการจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการสร้างสรรค์ร่วมกันนำเสนอ “คุณค่าน่าสะออน” ในความเป็นอีสาน สู่การเป็นภูมิภาคแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ตอบทุกคำถามในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น ให้มีกิน มีใช้ มีพื้นที่ทำกิน และต่อยอดสู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืน  CONTACT USหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าร่วมจัดเทศกาลฯ หรือต้องการความช่วยเหลือจากทีมงานสามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล: program.isancf@cea.or.thโทร: 043 009 389 #401, 402อังคาร – อาทิตย์ 10.30 – 17.30 น.

พร้อมจะสะออนไปกับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567 แล้วหรือยัง

พร้อมจะสะออนไปกับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567 แล้วหรือยังสะออนเด้ สะออน “อีสาน” ภูมิภาคที่เราภูมิใจ ครบทั้งความสนุก เสน่ห์ สร้างสรรค์ นำเสนอความเป็นอีสาน สู่การเป็นภูมิภาคแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567 (Isan Creative Festive 2024) ภายใต้แนวคิด “สะออนเด้” Proud of ISAN ผสมอีสาน ต่อยอด เติบโต “สะออน” เป็นคำอีสาน สื่อถึงความรู้สึกชื่นชมต่อตัวบุคคลหรือสิ่งที่น่าปรารถนา เช่น สะออนในความสามารถ สะออนในความสวยงาม หรือสะออนในความคิดสร้างสรรค์ ความสะออนยังหมายถึงความรู้สึกภาคภูมิใจ (Proud) ได้อีกด้วย ซึ่งความสะออนนี้ กลายมาเป็นแนวคิดหลักในการจัดงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ในปีนี้เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ หรือ Isan Creative Festival คือเฟสติวัลที่ส่งเสริมตัวอย่างการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและบริการในภาคอีสานให้มีความโดดเด่นน่าสนใจ ต่อยอดจากต้นทุนเดิม ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง CEA ขอนแก่น ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ เครือข่ายนักสร้างสรรค์ สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเตรียมพบกับกิจกรรมมากมายตลอดทั้ง 9 วัน อาทิ นิทรรศการ การจัดแสดงผลงาน ตลาดงานคราฟต์ ดนตรี การแสดง เสวนา เวิร์กชอป ฯลฯ ครอบคลุมทั้งประเด็นอาหาร ดนตรี และงานหัตถกรรม พลิกอีสานภูมิภาคที่เราภาคภูมิใจ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน พร้อมทั้งต่อยอดสู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืนตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2567 ณ TCDC ขอนแก่น และย่านกังสดาล CONTACT USหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าร่วมจัดเทศกาลฯ หรือต้องการความช่วยเหลือจากทีมงานสามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล: program.isancf@cea.or.thโทร: 043 009 389 #401, 402อังคาร – อาทิตย์ 10.30 – 17.30 น.

เล่าความภูมิใจในความเป็นอีสาน ผ่าน KEY VISUAL ของงาน ISANCF2024

เล่าความภูมิใจในความเป็นอีสาน ผ่าน KEY VISUAL ของงาน ISANCF2024การเดินทางกว่า 4 ปีของเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ ที่นำเสนอคุณค่าความเป็นอีสาน ผ่าน “Key Visual” ก็ถือว่าเป็นด่านแรกที่ทุกคนจะได้รับรู้คุณค่าความครีเอทีฟอีสาน ที่สะท้อนถึงภูมิปัญญา ศิลปะวัฒนธรรมของเราทุกคน ในปีนี้ความสำคัญของการนำเสนอคุณค่าที่น่าสะออน ภายใต้ธีมหลักของเทศกาล “สะออนเด้ Proud of Isan” ก็เป็นอีกความสนุกที่ท้าทายผ่านงานออกแบบกราฟิก และการจัดวางองค์ประกอบ ได้โชว์ให้โลกรู้ว่าอีสานมีดี “ศุภณัฐ ปิยกานนท์” นักวาดภาพประกอบ กับ “ธนพล คงไทย” กราฟิกดีไซน์เนอร์ 2 หนุ่มหัวใจอีสาน ที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจกับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์มาโดยตลอด จนกลายมาเป็นผู้ถ่ายทอดคุณค่าน่าสะออน ออกแบบ Key Visual ผ่านภาพประกอบ การจัดวางองค์ประกอบ รูปร่าง รูปทรง ชุดสีที่ถูกเลือกมาใช้ให้เกิดความ “สะออนเด้” ของพวกเราชาวอีสาน ในงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567 แบบโปสเตอร์หลัก Key Visual หลังจากปรับแก้และตกผลึกทางความคิด จนเป็นเวอร์ชั่นที่จะใช้ในงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567 เริ่มจากเข้าใจ “สินทรัพย์ น่าสะออน” โจทย์สำคัญในปีนี้คือการนำเสนอความน่าชื่นและความภูมิใจ ให้กับทุกคนได้มาเห็นว่าสินทรัพย์ของภาคอีสานนั้น เป็นสิ่งที่มีคุณค่า สามารถต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ด้วยพลังแห่งความสร้างสรรค์ได้ “สะออนเด้ Proud of Isan” จึงต้องถูกตีความ และตรงกับเป้าหมายของเทศกาลฯ ที่มีมาตลอด ช่วยสร้างบรรยากาศให้ต่อยอดสู่ความสร้างสรรค์ ถูกเชื่อมโยงไปกับการผสมอีสาน ต่อยอด และเติบโต ทีมผู้ออกแบบ ได้เริ่มออกตามหาคุณค่าน่าสะออน ซึ่งพอนึกถึงความน่าอิจฉาพร้อมกับการใช้ “สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมอีสาน” ที่มีมาอย่างยาวนาน ต่อยอดมาสู่ “ความโมเดิร์น” ในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่าโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก “ฮูปแต้ม” ความงามที่ซ่อนอยู่ในสิมอีสาน พื้นที่บันทึกอีสานเล่มใหญ่ผ่านงานภาพจิตรกรรม จึงเป็นสิ่งที่เชื่อมโยง ระหว่างคุณค่า ผสานการตีความรูปแบบใหม่ผ่านความครีเอทีฟ ภาพ Reference ของจิตรกรรมฝาผนังฮูปแต้ม ที่ถูกนำมาเป็นต้นแบบในการออกแบบ Key Visual ของเทศกาลผสมผสาน “ฮูปแต้ม” สู่ความครีเอทีฟจากมรดกร้อยปี ฮูปแต้มเป็นแหล่งรวมทุกความเชื่อของคนในภาคอีสาน บอกเล่าประเพณี ศิลปะความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีลักษณะเด่นเป็นภาพลักษณะ 2 มิติ ตัดเส้นขอบชัด แบนเรียบ ไม่มีแสงเงา เป็นภาพในการเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ หรือเรื่องราวของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอีสานใน “สมัยนั้น” จึงถูกนำมาเล่าเรื่องใหม่ เพื่อสะท้อนภาพของผู้คนใน “สมัยนี้”เปิดแหล่งบันทึกอีสานเล่มใหม่ “ฮูปแต้ม เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567” ในแบบฉบับการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการตีความ และสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา ร้อยเรียงเรื่องราวความเปลี่ยนแปลง ผ่านระบบนิเวศสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน อันเป็นผลมาจากการพัฒนาคน พื้นที่ และธุรกิจแนวทางการออกแบบครั้งที่ 1 และ 2 ที่นำเสนอ ก่อนนำข้อดีของทั้ง 2 ครั้งมาปรับใช้กับเวอร์ชั่นจริง ต่อยอด “ความม่วนแบบฉบับอีสาน” ที่ทำให้ทุกคนต้องอิจฉาองค์ประกอบของการสร้าง Key Visual ในภาพรวมที่ต้องการสื่อสารให้เห็นถึงความสนุกสนาน หรือความม่วนแบบอีสาน ใช้ภาพหันข้าง 2 มิติตามภาพจำของฮูปแต้ม สร้างคาแรคเตอร์ซึ่งถูกหยิบยกมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ในปีนี้ แสดงภาพวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันเพื่อสะท้อนความเป็นฮูปแต้มคาแรคเตอร์ของคนอีสาน ในอริยาบถต่างๆ ที่หยิบยกมาจากกิจกรรมต่างๆ คาแรคเตอร์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทีมผู้ออกแบบ ได้บอกว่าการตีความความสนุกแบบฉบับอีสาน คือ “วิถีชีวิต” เป็นการดัดแปลงลักษณะของคนที่อยู่ในยุคสมัยปัจจุบัน เป็นลักษณะท่าทางทั้งการร้องรำทำเพลง การกิน การเดิน ผสานกับความร่วมสมัยของแฟชั่น เสื้อผ้าที่มีลวดลายผ้าอีสาน หรือแม้กระทั้งผลิตภัณฑ์แสดงซอฟต์พาวเวอร์ทางความคิดอีสาน กางเกงลายไดโนเสาร์ ยังมีการดีไซน์คนใส่แว่น VR เทคโนโลยีโลกเหมือน ที่แสดงถึงวิถีชีวิตสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี องค์ประกอบของการออกแบบจัดวาง สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ อาคาร ต้นไม้ ในการลงบันทึกความเป็นอีสานเล่มใหม่ ฮูปแต้ม 2567 ยังเลือกดีไซน์กราฟิกที่สำคัญผ่านแนวคิด “คุณค่าน่าสะออน” คือต้องการให้เห็นว่าในอีสานของเรานี้ มีของดีที่น่าภูมิใจ ใครเห็นก็ต้องอิจฉา ทั้งในด้านความบันเทิง อาหาร งานฝีมือ การพัฒนาย่านหรือพื้นที่ ที่เป็นเป้าหมายหลักของการจัดงานเทศกาลฯ เพื่อแสดงศักยภาพของบุคลากร และธุรกิจสร้างสรรค์ ผ่านผลงานที่เก็บเกี่ยว และได้รับแรงบันดาลใจจากสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม “อีสาน”สีที่ใช้ในงาน Key Visual ของเทศกาลปีนี้ “สีเขียว” คือสีที่ผู้คนคงจดจำจากงานเทศกาลฯ ในหลาย ๆ ปี เพราะมีการเชื่อมโยงของสีที่ถูกเลือกใช้ตั้งแต่ปีแรก สีเขียวยังเป็นสีที่แสดงพลังของธรรมชาติ ให้ความสดใส สดใหม่ แสดงถึงความสามัคคี จึงเป็นโจทย์สำคัญที่เลือกใช้สีเขียวเป็นสีหลักในปีนี้ รวมถึงการปรับให้เป็นสีเขียวที่จัดจ้านดูสนุกสนานยิ่งขึ้น โทนร้อนของสีแดงอมส้ม และโทนเย็นน้ำเงิน ซึ่งล้วนมีที่มาจากสีของจิตรกรรมฮูปแต้ม อันได้พลังจากธรรมชาติ อย่างสีน้ำเงินจากต้นคราม หรือสีแดงจากหินซึ่งล้วนเป็นภูมิปัญญาของชาวอีสานในอดีต ที่ถูกผสมผสาน ต่อยอดมาสู่ปัจจุบัน ทีมผู้ออกแบบ ยังเล่าถึงความตั้งใจที่อยากสร้างภาพจำใหม่ให้กับงานเทศกาลฯ ที่ต้องการเพิ่มความโมเดิร์นให้กับ Key Visual ในปีนี้ คือการใช้สีพร้อมกับการไล่ Gradient ระหว่างสีหลักกับสีขาว ที่แสดงถึงการผสมผสานระหว่าง 2 สิ่ง ให้ชิ้นงานที่ถูกดีไซน์นี้ได้มีลูกเล่น เป็นงานกราฟิกที่ไม่เหมือนปีไหน ๆ รวมถึงการเลือกใช้ฟ้อนต์แบบไม่มีหัว ก็นับว่าเป็นความตั้งใจที่ทำให้ภาพรวมของ Key Visual ในปีนี้เกิดความนุ่มนวล ดูเข้าถึงง่าย และสบายตามากยิ่งขึ้น ภาพต้นแบบการสร้างชื่องานเทศกาล “สะออนเด้” ซึ่งเป็นธีมหลักในงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ในปีนี้ “เติบโต” ไปกับทรัพย์มีค่า สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์นอกจากงาน Key Visual ที่ต้องการสื่อสารให้ตัวเทศกาลฯ ได้ถูกรับรู้ และการตีความจากทุกต้นทุนอีสานนั้น ยังต้องสามารถนำเสนอแนวคิด ผสมผสานของ “ดี” อีสาน ที่ถูกนำมาต่อยอด และไปสู่การเติบโตพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตคนในภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้น (Isan Opportunity) พร้อมขยายโอกาสทางธุรกิจ ด้วยความรู้ของนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ เครือข่าย ต่อเติมความสร้างสรรค์เติมเต็มให้พื้นที่ว่างในย่าน ชุมชน เมือง ทดลองและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพด้วยเรื่องราวของเมือง ข้อมูลต่างๆ กิจกรรมต่างๆ จากการต่อยอด และเรียนรู้ในเทศกาลฯ ปีที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดเป็นระบบอัตลักษณ์ถิ่นอีสาน “ภูมิภาคที่น่าภูมิใจ”ดังจะเห็นว่าดาวสี่แฉกสีขาวดวงโตตรงส่วนสระอะ ในโลโก้ “สะออนเด้ Proud of Isan” ที่ถูกนำมาผสมผสาน มีความระม้ายคล้ายคลึงกับดอกไม้ประจำจังหวัดในภาคอีสาน อย่างเช่นดอกกันเกรา และดอกลำดวน ก็เป็นการแสดงความเปล่งประกายทั้งด้านความคิด และความงามของภูมิภาคอีสาน ที่อยากให้ทุกคนได้มารับรู้และภาคภูมิใจไปพร้อมกัน_เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567 29 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2567ย่านกังสดาล: TCDC ขอนแก่น, ถนนกัลปพฤกษ์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ย่านโคลัมโบ: Columbo Creative Community ย่านศรีจันทร์: ตึกแก่น Khon Kaen Innovation Centre พื้นที่อื่นๆ Vector Coffee Roaster –#ISANCREATIVEFESTIVAL #ISANCF2024 #สะออนเด้

เตรียมความพร้อม ROAD TO ISAN CREATIVE FESTIVAL 2024

เตรียมความพร้อม ROAD TO ISAN CREATIVE FESTIVAL 2024 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ขอนแก่น หรือ CEA ขอนแก่น จัดประชุมเตรียมความพร้อมเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567 หรือ ISAN CREATIVE FESTIVAL 2024 ณ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น (TCDC Khon Kaen) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นผู้ร่วมจัดงานเทศกาลฯ ในปีนี้ ถึงทิศทางเทศกาลฯ การเตรียมความพร้อมนับถอยหลัง 30 วันสุดท้ายก่อนถึงกำหนดจัดงาน 9 วันเทศกาลฯ ในวันที่ 29 มิ.ย. – 7 ก.ค. 2567 โดยคุณสักก์สีห์ พลสันติกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับองค์กรเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน นักสร้างสรรค์ และผู้ร่วมจัดงาน ที่เข้าร่วมประชุมทั้งทางออนไลน์ และห้องออดิทอเรียม โดยเน้นย้ำถึงเป้าหมายในการจัดเทศกาลฯ ครั้งนี้ คือ การเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างโอกาสให้นักสร้างสรรค์ ได้แสดงศักยภาพในการผสมผสานสินทรัพย์อันมีค่าของอีสาน สร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดทุกอุตสาหกรรมเพื่อเปิดโอกาสทาง “ธุรกิจ” และสร้างความเติบโตให้กับย่านสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิดหลักของปีนี้กับ “สะออนเด้ Proud of Isan | ผสมอีสาน ต่อยอด เติบโต” ผ่านคุณค่าน่าสะออนในแบบฉบับอีสาน 3 สะออนสะออน ของ “ดี” อีสาน ISANCF มุ่งทำให้ตลาดหันมาสะออนวัฒนธรรมหรือของดีที่มีในอีสาน ด้วยการสร้างมูลค่าให้กับเอกลักษณ์ท้องถิ่น ที่เมื่อนำผสมผสานกระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ จะเกิดเป็นนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในภูมิภาคนี้ให้ดียิ่งขึ้นสะออน “ทดลองเรียนรู้” เปิดพื้นที่ทดลองเพิ่มมูลค่าให้กับต้นทุนอีสาน โดยหยิบเอกลักษณ์ความโดดเด่นในท้องถิ่นมาวิเคราะห์และค้นหาแนวทางที่แตกต่าง เพื่อให้ได้มาซึ่งชุดองค์ความรู้ที่คนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สามารถนำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ สะออน สรรสร้าง “โอกาส” พัฒนารูปแบบธุรกิจด้วยไอเดียแปลกใหม่ สะท้อนอัตลักษณ์อีสาน สร้างแรงกระเพื่อมด้านการจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการสร้างสรรค์สำหรับไฮไลต์พิเศษในปีนี้ คือการที่เทศกาลฯ ได้ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มในการสร้าง Business Networking หรือโอกาสทางธุรกิจให้กับนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ ศิลปิน และ Collector ทั้งภาคอีสานและทั่วประเทศ เกิดเป็น Art Fair (Kupper Art fest) ครั้งแรกของภาคอีสาน ในการซื้อขาย แลกเปลี่ยนชิ้นงานศิลปะมากกว่า 100 สตูดิโอ รวมถึงโปรแกรม Business Networking ในทั้ง 3 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมฟิล์ม บันเทิง ดนตรี และอาหาร รวมถึงการนำเสนอพื้นที่ศัพยภาพย่านสร้างสรรค์กังสดาล และชุมชนเครือข่ายนักสร้างสรรค์ Columbo Creative Community และยังมีไฮไลต์โปรแกรมอื่น ๆ ให้ติดตามอีกมากมาย โดยเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567 ยังคงเน้นย้ำถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นตลอด 9 วันเทศกาลฯ ผ่าน 3 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 4 พื้นที่ย่านสร้างสรรค์ และ 5 กิจกรรมหลัก การสนับสนุน “3 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ได้แก่ อุตสาหกรรมบันเทิง (Entertainment Industry) อุตสาหกรรมอาหาร (Gastronomy Industry) และ อุตสาหกรรมงานฝีมือ (Craft and Design) “4 Venues” พื้นที่จัดงานสร้างสรรค์ย่านกังสดาล: TCDC ขอนแก่น, ถนนกัลปพฤกษ์, มหาวิทยาลัยขอนแก่นย่านโคลัมโบ: Columbo Creative Communityย่านศรีจันทร์: Khon Kaen Innovation Centreพื้นที่อื่นๆ: Vector Coffee Roaster, 10ml, 1970 Coffee, Mamafaka Gallery | Khon Kaen, ซาหมวย แอนด์ซัน (จ. อุดรธานี)      กิจกรรม 230+ โปรแกรม “5 Key Activities”  40+ EVENT & ENTERTAINMENT PROGRAM35+ SHOWCASE & EXHIBITION30+ TALK & WORKSHOP120+ D-KAK MARKET10+ CREATIVE DISTRICT PROJECTเทศกาลฯ ขอขอบคุณเครือข่าย หน่วยงาน นักสร้างสรรค์ ตลอดจนผู้ร่วมจัดงาน ที่เตรียมนำเสนอทักษะ ความรู้ ความสร้างสรรค์ “คุณค่าน่าสะออน” ในความเป็นอีสาน สู่การเป็นภูมิภาคแห่งโอกาสเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ตอบทุกคำถามในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น ให้มีกิน มีใช้ มีพื้นที่ทำกิน และต่อยอดสู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืน–เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 256729 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2567ย่านกังสดาล: TCDC ขอนแก่น, ถนนกัลปพฤกษ์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ย่านโคลัมโบ: Columbo Creative Community ย่านศรีจันทร์: ตึกแก่น พื้นที่อื่นๆ Vector Coffee Roaster#ISANCREATIVEFESTIVAL #เทศกาลอีสานสร้างสรรค์#ISANCF2024 #สะออนเด้ #PROUDOFISAN

พารู้จัก 4 Venues พื้นที่จัดงานสร้างสรรค์สถานที่จัดงาน ISANCF2024

พารู้จัก 4 Venues พื้นที่จัดงานสร้างสรรค์สถานที่จัดงาน ISANCF2024แน่นอนว่าพื้นที่หรือ สเปซเป็นส่วนสำคัญทั้งในด้านการพัฒนาเมือง CEA ขอนแก่นเราให้ความสำคัญกับการเลือกพื้นที่ที่จะเข้าร่วมเทศกาลงานอีสานสร้างสรรค์เป็นอย่างสูง เพราะนอกจากการจัดกิจกรรมตลอด 9 วันที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่นั้น ๆ “ก่อน” และ “หลัง” การเกิดงานจะทำให้พื้นที่เหล่านั้นต้องเกิดมิติในด้านการเป็นย่านสร้างสรรค์ เพราะทุกการสนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นนโยบายหลักที่ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าต่อตลอด 4 ปีที่งานเทศกาลได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับย่านต่าง ๆ ทั่วภาคอีสาน ซึ่งในปีนี้เรามีย่านในจังหวัดขอนแก่น 4 ย่านครีเอทีฟหลัก ที่จะร่วมสร้างสรรค์ ผลักดันเศรษฐกิจอีสาน กับ 6 สถานที่ที่จะทำให้สินทรัพย์อันมีค่าของอีสาน ให้สะออนไปพร้อมกัน01 ย่านกังสดาล Kungsadan Distirctสถานที่หัวใจหลักกับ “ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น” หรือ “TCDC Khon Kaen” ที่ใช้ความงดงามของพื้นที่ศูนย์ ในการเป็นพื้นที่เปิดในการสร้าง “ย่านกังสดาล Kungsadan Distirct” รองรับทุกกิจกรรมเพื่อความเปลี่ยนแปลง รวมถึง “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ในการเป็น Creative Academic การเสริมสร้างความสร้างสรรค์ที่เข้าร่วมกลายเป็นพื้นที่แห่งใหม่ในการสร้างสรรค์สังคม และความต่อเนื่องของพื้นที่ ที่ร้อยเรียงเรื่องราวของผู้คน บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิถีชีวิต ที่ทอดยาวควบคู่ไปกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่แห่งการใช้ชีวิต “Kungsadan Creative District” และถนนกัลปพฤกษ์ ถนนแห่งชีวิต และร้านค้าภายในย่าน ก็จะกลายเป็น Creative District ที่เป็นอีกพื้นที่สำคัญในการเข้าร่วมเทศกาลปีนี้คลิกเพื่อดูโปรแกรมทั้งหมดของย่านกังสดาล Kungsadan Distirct ที่นี่ :https://www.isancreativefestival.com/isancf2024/program?nbh=277502 ย่านโคลัมโบ Columbo District ย่านใหม่มาแรง พื้นที่ชุมนุมของนักสร้างสรรค์ที่มีทั้งสายอาร์ทและสายคราฟท์อย่างชุมชนศิลปะร่วมสมัย Khontemporary และ Columbo Craft Village รวมถึงพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ สตูดิโอศิลปิน Kanesorn International Gallery and Studio และห้องซ้อมดนตรีอย่าง Mody Studio ชุมชนซอยโคลัมโบเดิมที่กลายเป็นคอมมูนิตี้แห่งความคิดสร้างสรรรค์ เป็นแหล่งรวมของคนที่มีฝันและหลงไหลในงานศิลปะทั้งในภาคอีสานและผู้มาพำนักจากต่างถิ่นหรือศิลปินนานาชาติ เป็นพื้นที่แสดงศักยภาพของนักสร้างสรรค์ที่ร่วมเนรมิตกับชุมชนเพื่อสร้างจุดหมายใหม่สำหรับนักสร้างสรรค์ของภาคอีสาน “Columbo Creative Community” พร้อมเปิดรับทุกคน ทุกความฝันคลิกเพื่อดูโปรแกรมทั้งหมดของย่านโคลัมโบ Columbo District ที่นี่ :https://www.isancreativefestival.com/isancf2024/program?venue=9750803 ย่านศรีจันทร์ Srichan District “ตึกแก่น Khon Kaen Innovation Centre” จากอาคารเก่ากลางเมือง พลิกฟื้นสู่มิกซ์ยูสศูนย์บัญชาการนวัตกรรม แห่งภาคอีสาน อาคารใหญ่ใจกลางย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ ที่สร้างเสริมให้ถนนศรีจันทร์ ถนนสายเศรษฐกิจหลักของจังหวัดขอนแก่นกลับมาคึกคักอีกครั้ง สู่การเป็นพื้นที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการ นักออกแบบ ให้เป็น Business Networking Program ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์อีสานคลิกเพื่อดูโปรแกรมทั้งหมดของย่านศรีจันทร์ Srichan District ที่นี่ :https://www.isancreativefestival.com/isancf2024/program?nbh=277404 พื้นที่อื่นๆ Other Venuesอีกหลากหลายพื้นที่ทั่วภาคอีสาน สู่การเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ในการร่วมจัดงานเทศกาลฯ ในปีนี้ ยังคงอัดแน่นไปด้วยโปรแกรมที่พร้อมให้ทุกคนได้เข้าร่วม โรงคั่วกาแฟสด จากโกดังเก่า ที่เคยเป็นโรงงานอัดปอ ที่ยังคงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรม เครื่องจักร รวมถึงกลิ่นอาย ความรู้สึกที่ยังคงไว้ให้ทุกคนได้มาสัมผัส “Vector Coffee Roaster Factory” รวมถึงพื้นที่อื่น ๆ Tomato Twins Cafe KhonKaen, 1970 Coffee, ซาหมวย แอนด์ซัน (อุดรธานี), Mamafaka Gallery | Khon Kaen, MAIELIE Khonkeanคลิกเพื่อดูโปรแกรมทั้งหมดของพื้นที่อื่นๆ Other Venues ที่นี่ :https://www.isancreativefestival.com/isancf2024/program?nbh=2774&nbh=2776_เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 256729 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2567ณ TCDC ขอนแก่น และย่านกังสดาล#ISANCREATIVEFESTIVAL #เทศกาลอีสานสร้างสรรค์#ISANCF2024

5 Highlights อุตสาหกรรมบันเทิงอีสาน ที่พร้อมให้ทุกคนได้มาม่วนนำกันใน ISANCF2024

5 Highlights อุตสาหกรรมบันเทิงอีสาน ที่พร้อมให้ทุกคนได้มาม่วนนำกันใน ISANCF2024ใกล้เข้ามาแล้ว กับงานเทศกาลสร้างสรรค์ นำเสนออีสาน ภูมิภาคที่ร่ำรวยไปด้วยศิลปวัฒนธรรม พร้อมพาทุกคนไปสะออน กับสินทรัพย์อันมีค่าของอีสาน ให้ทุกคนได้มาสนุกไปกับความบันเทิง ม่วนๆ แบบฉบับอีสาน กับไฮไลต์ของงานในด้านความบันเทิง ที่พร้อมให้ทุกคนได้กาปฏิทินเลือกโปรแกรมที่สนใจ แล้วปักหมุดเตรียมมาม่วนกับงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567 ตลอด 9 วันเทศกาลฯ ในวันที่ 29 มิ.ย. – 7 ก.ค. 2567การสนับสนุน “3 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ของ CEAhttps://www.facebook.com/isancreativefestival/posts/pfbid02HRMZ6xanMzHCpFdjn66Syq8b1utDHEsatMQ8TVkFMuC63shzrffmifGUrECnzMGPl01 Molam Audition : ISANCF x New Gen Entertainmentครั้งแรกกับการจับมือกันระหว่าง New Gen Entertainment, Workpoint ช่อง 23 ร่วมกับ ISANCF เฟ้นหาคลื่นลูกใหม่แห่งวงการหมอลำ ใครอยากเป็นตัวท็อปในวงการ โอกาสมาถึงแล้ว5 – 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:00 – 19:00 น.โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข.02 Molam Music Experienceพื้นที่ทดลองสวมบทบาทการเป็นนักผลิตเพลงหมอลำยุคใหม่ในแบบฉบับของตัวเอง ผ่าน Interactive Wall ทั้งร้อง ทั้งเต้น ชวนเพื่อนมาเป็นแก๊ง ม่วนกุ๊บคูณสองMolam Music Experience พื้นที่เปิดที่อยากชวนทุกคนมาเพิ่มประสบการณ์พื้นที่ทดลองหมอลำสไตล์ใหม่ ปลดปล่อยจินตนาการในการสร้างสรรค์บทเพลง ท่วงทำนอง กับกิจกรรม Interactive space เปิดประสบการณ์สัมผัส “ของดี” หนึ่งในสินทรัพย์ Soft power ที่โด่งดังของชาวอีสาน “หมอลำ” ในรูปแบบใหม่ด้วยการ “ทดลอง” ลองร้อง ลองเล่น ลองรำ และ “ต่อยอด” เพิ่มมูลค่าของผลงานผ่านความสนุกด้วยเทคโนโลยี และไอเดียความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกับร่วมสร้างโอกาสใหม่ๆ เสริมสร้างแรงขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมดนตรี ส่งต่อให้ “หมอลำ” เทียบชั้นดนตรีโลกพร้อมกันนี้เตรียมตัวพบกับ Molam live Show การแสดงโชว์หมอลำ ที่ถูกต่อยอดไอเดียความคิดสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม Molam Music Experience (Interactive space) พลิกโฉมการแสดงในรูปแบบเดิม ด้วยการใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่มาจากไอเดียสร้างสรรค์ ต่อยอดเป็นการแสดงสุด exclusive โชว์ศักยภาพหมอลำสู่ความเป็นสากล29 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 11:00 – 21:00 น.ห้องแกลอรี่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข.03 หนังสั้น “อีสานซำเพี่ย” l Short Film “Isan Samphia”ผลงานหนังสั้น 12 เรื่อง จาก 12 ทีม ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม ISAN SUMMER CAMP 2024 ‘SHORT FILM ที่จริงใจ” ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ภายใต้โจทย์ความยิ่งใหญ่ของอีสานในปัจจุบันและอนาคต ผ่านมุมมองที่สดใหม่และแตกต่างของนักผลิตหนังรุ่นเยาว์จากค่ายอบรมบ่มเพาะเยาวชนนักสร้างสรรค์ ISAN SUMMER CAMP 2024 ‘SHORT FILM ที่จริงใจ’ เมื่อวันที่ 26 – 28 เมษายน 2567 ผ่านการเรียนรู้จริง ลงมือทำจริง คอมเมนต์ (เจ็บ) จริง และเผยแพร่จริง ภายใต้โจทย์ “อีสานซำเพี่ย” ที่ต้องการถ่ายทอดความยิ่งใหญ่ของอีสาน ผ่านมุมมองของน้องๆ เยาวชนนักสร้างสรรค์ในภาคอีสาน แบบไม่จำกัดมุมมอง โดยสามารถบอกเล่าความยิ่งใหญ่ในปัจจุบัน หรือความยิ่งใหญ่ในอนาคตที่อยากจะให้อีสานเป็น โดยเป้าประสงค์หลัก คือ การบ่มเพาะกลุ่มเยาวชนนักสร้างสรรค์ที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี ในพื้นที่ภาคอีสาน พร้อมเปิดโอกาสให้เรียนรู้เทคนิค และประสบการณ์การทำงานในด้านต่าง ๆ จากมืออาชีพ ตลอดจนเป็นพื้นที่ในการแสดงผลงานให้กับกลุ่มเยาวชนนักสร้างสรรค์ในภาคอีสาน และลุ้นรางวัลพร้อมมอบเกียรติบัตรผลงานผู้ชนะ 3 รางวัล ในวันที่ 30 มิ.ย. 67 ที่ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (FA THEATER)30 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00 – 16:00 น.โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข.04 Shot Film Shortcutสัมผัสอรรถรสใหม่ของการรับชมหนังสั้น 20 เรื่องจากทั่วประเทศ บนรถ Khon Kaen City Bus สนามบิน – เมืองขอนแก่น – บขส.3 นำเสนอเรื่องราว เเละศักยภาพของอีสาน ผ่านอุตสาหกรรมภาพยนตร์หลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีจิตวิญญาณความเป็นอีสาน ร่วมกับกิจกรรมสุดพิเศษประกอบการฉายภาพยนตร์ ที่จะชวนผู้รับชมมาเเลกเปลี่ยนมุมมอง เเละเกิดเป็นเครือข่ายเเละระบบนิเวศสร้างสรรค์ ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ กับ 3 กิจกรรมหลัก วัด.หนัง…ผี ฟื้นฟูบรรยากาศการดูหนังในวัด หรือหนังล้อมผ้า ให้กลับมาอีกครั้ง โดยสร้าง Mock-Up สร้างบรรยากาศให้การฉายหนังที่มีมากกว่าการฉายหนัง แทรกประสบการณ์การดูหนังยุคเก่า ความทรงจำสมัยก่อนในการชมภาพยนตร์มาแทรกเสริมเข้ากับยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาเซอร์ไพรส์พูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ : 30 มิถุนายน เวลา 18.30 – 21.30 น. สถานที่ : วัดป่าอดุลยาราม“คนจบ หนังไม่จบ”กิจกรรมฉายหนังสั้น พร้อมเสวนา “คนจบ หนังไม่จบ” กับการฉายหนังสั้นที่ผ่านการคัดเลือกจากกิจกรรม Open Call ในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567 จำนวน 20 เรื่อง ฉายบนรถ Khon Kaen City Bus ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2567 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลภาพยนตร์ และคัดเลือกภาพยนตร์ 10 เรื่อง จาก 20 เรื่อง มาฉายที่ FA Theatre อีกครั้งพร้อมกับกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “คนจบ หนังไม่จบ” กับวิทยากร บุญส่ง นาคภูู่ (เณรกระโดดกำแพง) และรัชฏ์ภูมิ บุญบัญชาโชค (อนินทรีย์แดง) เพื่อเปิดโอกาส ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำภาพยนตร์ทุนน้อย และหนังนอกกระแส โดยเน้นที่การแบ่งปันประสบการณ์การต่อยอดให้กับผลงานภาพยนตร์ ให้ผู้ผลิตสามารถส่งให้หนังเดินทางไปต่อได้ ไม่ว่ากับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ หรือการส่งหนังเข้าสู่ระบบแพลทฟอร์ม สตรีมมิ่งต่างๆ ในยุคปัจจุบันเพื่อให้หนัง และ คนทำหนังมีพื้นที่แสดงผลงานได้ในระยะยาว เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครภาพยนตร์สั้นทั่วประเทศสำหรับฉายในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567 ได้แก่ ภาพยนตร์สั้นจากผู้ผลิตอีสาน ภาพยนตร์สั้นจากผู้ผลิตภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศวันที่ : 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 – 20.00 น. สถานที่ : FA Theatre คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “อีสาน ขายฮัวร่อ”กิจกรรมหนังพากย์สด กับแขกรับเชิญนักพากย์คนพิเศษ “โบ๊ทTry และ บูมเดี่ยว” จากอดีตอีสานจะมีหนังกลางแปลงที่ใช้วิธีการพากย์สดภาษาอีสาน โดยเฉพาะหนังของชาร์ลี แชปปลิ้น ที่นำมาพากย์เป็นภาษาอีสาน จนเกิดยุคที่เรียกว่า คนอยากดูหนัง “ชาร์ลี พากย์ลาว” เราได้นำเรื่องราวนี้มาใช้ปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัย ด้วยการนำ ศิลปินสองท่าน ที่สามารถเรียกคนดูกลับมาหนังพากย์ลาวครั้ง นำศิลปินทั้งสองท่านมาแบทเทิลในการพากย์หนัง ในรูปแบบคล้ายการหาเสียง ให้คนที่มานั่งฟังสามารถกาลงคะแนนเสียงลักษณะคล้ายการหาเสียงเลือกตั้ง กับสถานที่ฉายหนังแก้บนยอดฮิต ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ด้วยความที่เป็นพื้นที่เปิด และเป็นที่คุ้นเคยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 19.00 – 22.00 น. สถานที่ : ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 – 30 มิถุนายน 2567 ตรวจสอบเวลาและตารางเดินรถได้ทาง LINE OA @kkcitybus 05 อีสานบ่อึดเรื่องเว้า l Isan Never Runs Out of Storiesพบกับการเปิดตัว 5 หนังสั้นที่ผ่านการสนับสนุนจาก CEA หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ไทบ้านสตูดิโอ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ สถุน โปรดักชั่น เซียน สตูดิโอ และ MVP“อีสาน บ่อึดเรื่องเว้า” โครงการอบรม และประกวดหนังสั้นระดับภาคอีสาน เพื่อพัฒนาวงการภาพยนต์ เปิดโอกาสให้เรียนรู้โดยตรงกับทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีพื้นที่ เวทีในการนำเสนอไอเดีย ความสามารถ ให้กับกลุ่มบริษัทผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ ค่ายเพลง เพื่อสร้าง Soft Power อีสาน ณ จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์กลางด้านดนตรีและภาพยนต์อีสาน และเป็นการส่งเสริมการผลักดันพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษเมืองรองสู่การเป็นเมืองหลัก ซึ่งมีผู้ส่งบทหนังอีสานเข้าร่วมกว่า 100 เรื่องจากจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน กรุงเทพฯ และสปป.ลาว เลยทีเดียว โดยคัดบทที่น่าสนใจมาเหลือเพียง 10 บทเพื่อพัฒนาบท เหลือ 5 บทในรอบ Semi Final สู่การสนับสนุนให้ทำหนังสั้นจริง และตัดสินในรอบ Final เพื่อคัดจากบทที่น่าสนใจมีโอกาสในการต่อยอดขยายบททำหนังจริง หรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานในการทำงานจริงกับ บริษัท ไทบ้าน สตูดิโอ โดยสามารถชมพร้อมกันที่แรกในงาน Isan Creative Festival 2024 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 รายชื่อ 5 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในโครงการ อีสานบ่อึดเรื่องเว้า พร้อมรับงบสนันสนุนการถ่ายทำหนังสั้น Marnoy68 บ้านสิงห์ บันทึกเทปโทรทัศน์รุ่น 1 เจอกัน โปรดัคชั่น active production ลุงหลานทีม30 มิถุนายน 2567 เวลา 17:00 – 19:00 น.โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร ์ มข.เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 256729 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2567#ISANCREATIVEFESTIVAL #เทศกาลอีสานสร้างสรรค์#ISANCF2024

‘อีสานแซ่บบาร์ (ISAN ZAAP BAR)’ เปิดโลกวัตถุดิบท้องถิ่นอีสาน ยกระดับ ต่อยอด เชื่อมโยง สู่โอกาสใหม่

‘อีสานแซ่บบาร์ (ISAN ZAAP BAR)’ เปิดโลกวัตถุดิบท้องถิ่นอีสาน ยกระดับ ต่อยอด เชื่อมโยง สู่โอกาสใหม่เพราะอาหารคือสิ่งบอกเล่าวัฒนธรรมการกินของแต่ละชนชาติ พามาส่องวัตุดิบท้องถิ่นอีสาน สู่การยกระดับ ต่อยอด เชื่อมโยง และประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสในการปรับตัวธุรกิจและช่องทางในสากล ที่ยกวัตถุดิบทั่วสารทิศมาจัดแสดงในงานเทศกาลฯ ตลอด 9 วันเต็ม ที่ TCDC ขอนแก่นการสนับสนุน “3 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ของ CEAhttps://www.facebook.com/isancreativefestival/posts/pfbid02HRMZ6xanMzHCpFdjn66Syq8b1utDHEsatMQ8TVkFMuC63shzrffmifGUrECnzMGPlTrendsส่องแนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารอีสาน แผนที่วัตถุดิบท้องถิ่น และเทรนด์การกินของคนยุคใหม่ เพื่อโอกาสใหม่ ๆ ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารProduct Showcase ชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อแสดงให้เห็นถึงโอกาสของอาหารอีสานที่ไปได้อีก และไปได้อีกไกล ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมข้าว ปศุสัตว์ และการแปรรูปอาหารด้วยการหมักดอง รวมไปถึงกลุ่มสินทรัพย์ที่ดีอีหลี ของเดิมที่ถูกต่อยอด ยกระดับ และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยงานวิจัย **กรณีศึกษาอาหารอีสานฟังก์ชัน (Functional Food) X HHP&HPHow toร่วมคิดร่วมสร้าง กรุยทางไปด้วยกัน ชวนมารู้กระบวนการ และรับข้อมูลการติดต่อของหน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยผลักดันผู้ประกอบการActivities/programเชิญชวนทุกคนมาชิม และชวนตัวแทนผู้ประกอบการมาแชร์ประสบการณ์ สู่การสร้างเครือข่ายวัตถุดิบสินทรัพย์อีสาน ผ่านกิจกรรมส่งเสริมเชื่อมโยงธุรกิจอาหารอีสาน (Business Network Program) ของ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับข้าว กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับหมักดอง ธุรกิจกลุ่มโปรตีน และธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเชิงฟังก์ชัน (Functional Food)29 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 11:00 – 21:00 น. ห้องแกลอรี่ TCDC ขอนแก่น_เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 256729 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2567ณ TCDC ขอนแก่น และย่านกังสดาล#ISANCREATIVEFESTIVAL #เทศกาลอีสานสร้างสรรค์#ISANCF2024