ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

Isan Creative Festival 2022 อีกหนึ่งปีที่เรายังคงสร้างสรรค์ สืบสาน และส่งเสริม


“กะเมือยอยู่ แต่กะอยากมวน” บรรยากาศอาจเงียบเหงา กำลังใจอาจถดถอย แต่เราจะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคหรือละทิ้งความสนุกสนานรื่นเริงตามแบบฉบับชาวอีสาน งานสร้างสรรค์ประจำปี Isan Creative Festival 2022 ก็เช่นกัน เราจะไม่หยุดสร้างสรรค์ผลงาน สืบสานภูมิปัญญา และส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น เพื่อให้ชาวอีสานผ่านพ้นอุปสรรคครั้งนี้ไปสู่เป้าหมายที่ดีขึ้นได้


ตั้งแต่การเปิดตัวเทศกาลฯ ครั้งแรกในปี 2019 บริเวณพื้นที่ตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC ขอนแก่น Isan Creative Festival (เทศกาลอีสานสร้างสรรค์) ทำหน้าที่ส่งเสริมเศรษฐกิจและผลักดันแนวคิดการพัฒนาเมืองด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่อง เรานำเสนอสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพทางธุรกิจของสินค้าอีสานด้วยสาระ ความแปลกใหม่ และความสนุกสนาน จนกระทั่งครั้งล่าสุดในปี 2021 ที่เทศกาลฯ ขยายทั้งความร่วมมือกับนักสร้างสรรค์ทั่วอีสานและเพิ่มพื้นที่จัดแสดงผลงานไปยังใจกลางเมืองขอนแก่น ภายใต้ธีมงาน Isan Crossing – อีสานโคตรซิ่ง


แต่เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการรับรู้และเข้าถึงกิจกรรมของเทศกาลอาจจำกัดอยู่บ้าง ในโอกาสที่งาน Isan Creative Festival 2022 กำลังจะจัดขึ้นอีกครั้งระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565 นี้ เราจึงขอแนะนำเทศกาลฯ และอธิบายเป้าหมายที่แท้จริงของงานให้ทุกท่านได้เข้าใจกันอีกครั้ง ไม่แน่ว่าท่านอาจพบได้พบกับช่วงเวลาและกิจกรรมที่ตามหามานาน ทั้งยังอาจได้รับประสบการณ์ที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และความสนุกสนานร่าเริงให้กลับมาอีกครั้ง


Isan Creative Festival (เทศกาลอีสานสร้างสรรค์) เป็นพื้นที่สำหรับการจัดแสดงผลงานโดยความร่วมมือระหว่าง CEA ขอนแก่น ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ เครือข่ายนักสร้างสรรค์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภายใต้บรรยากาศที่คงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสาน อันเต็มไปด้วยความสนุกสนานรื่นเริงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณี โดยเทศกาลฯ นำเสนอในรูปแบบการจัดนิทรรศการและผลงานเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3 กลุ่ม อันโดดเด่นของภาคอีสาน ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมบันเทิง 2.อุตสาหกรรมอาหาร 3. อุตสาหกรรมจักสานและงานฝีมือ ด้วยการยกระดับมูลค่าอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ


Isan Creative Festival (เทศกาลอีสานสร้างสรรค์) เสริมสร้างและนำเสนอศักยภาพของภาคอีสานในเชิงพื้นที่ ธุรกิจ และสังคมและวัฒนธรรม ด้วยการส่งเสริมธุรกิจและบริการสร้างสรรค์ ตลอดจนการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ เราเชื่อมโยงเรื่องราวของย่าน ผู้คน ธุรกิจดั้งเดิม และผลิตภัณฑ์โดดเด่นของท้องถิ่น พร้อมทั้งเกื้อกูลธุรกิจท้องถิ่นในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเมือง อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ทั้งหมดนี้ไม่เพียงสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจเท่านั้น แต่ยังยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคม รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน


Isan Creative Festival (เทศกาลอีสานสร้างสรรค์) มีวัตถุประสงค์หลักในการ 1. สนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยนักออกแบบและธุรกิจร่วมกันนำเสนอวิสัยทัศน์ด้านการออกแบบ และสร้างเครือข่ายให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก้าวหน้าต่อเนื่อง 2. ต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรมและสินทรัพย์ท้องถิ่น สร้างโอกาสทางธุรกิจในการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและสินทรัพย์ท้องถิ่น โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น และ 3. ผลักดันเมืองสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมรองรับการทำงานด้านการออกแบบ และเชื่อมโยงความร่วมมือกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์อื่น ๆ


ติดตามความเคลื่อนไหว / Follow us

https://isancreativefestival.com/

FB: isancreativefestival

IG: isancreativefestival

Line: @isancf


#ISANCF2022

#isancreativefestival

#เทศกาลอีสานสร้างสรรค์

แชร์