ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

อัพเดทและเที่ยวชมงาน

Why ISANCF

Isan Creative Festival 2022 อีกหนึ่งปีที่เรายังคงสร้างสรรค์ สืบสาน และส่งเสริม“กะเมือยอยู่ แต่กะอยากมวน” บรรยากาศอาจเงียบเหงา กำลังใจอาจถดถอย แต่เราจะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคหรือละทิ้งความสนุกสนานรื่นเริงตามแบบฉบับชาวอีสาน งานสร้างสรรค์ประจำปี Isan Creative Festival 2022 ก็เช่นกัน เราจะไม่หยุดสร้างสรรค์ผลงาน สืบสานภูมิปัญญา และส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น เพื่อให้ชาวอีสานผ่านพ้นอุปสรรคครั้งนี้ไปสู่เป้าหมายที่ดีขึ้นได้ตั้งแต่การเปิดตัวเทศกาลฯ ครั้งแรกในปี 2019 บริเวณพื้นที่ตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC ขอนแก่น Isan Creative Festival (เทศกาลอีสานสร้างสรรค์) ทำหน้าที่ส่งเสริมเศรษฐกิจและผลักดันแนวคิดการพัฒนาเมืองด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่อง เรานำเสนอสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพทางธุรกิจของสินค้าอีสานด้วยสาระ ความแปลกใหม่ และความสนุกสนาน จนกระทั่งครั้งล่าสุดในปี 2021 ที่เทศกาลฯ ขยายทั้งความร่วมมือกับนักสร้างสรรค์ทั่วอีสานและเพิ่มพื้นที่จัดแสดงผลงานไปยังใจกลางเมืองขอนแก่น ภายใต้ธีมงาน Isan Crossing – อีสานโคตรซิ่งแต่เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการรับรู้และเข้าถึงกิจกรรมของเทศกาลอาจจำกัดอยู่บ้าง ในโอกาสที่งาน Isan Creative Festival 2022 กำลังจะจัดขึ้นอีกครั้งระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565 นี้ เราจึงขอแนะนำเทศกาลฯ และอธิบายเป้าหมายที่แท้จริงของงานให้ทุกท่านได้เข้าใจกันอีกครั้ง ไม่แน่ว่าท่านอาจพบได้พบกับช่วงเวลาและกิจกรรมที่ตามหามานาน ทั้งยังอาจได้รับประสบการณ์ที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และความสนุกสนานร่าเริงให้กลับมาอีกครั้งIsan Creative Festival (เทศกาลอีสานสร้างสรรค์) เป็นพื้นที่สำหรับการจัดแสดงผลงานโดยความร่วมมือระหว่าง CEA ขอนแก่น ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ เครือข่ายนักสร้างสรรค์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภายใต้บรรยากาศที่คงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสาน อันเต็มไปด้วยความสนุกสนานรื่นเริงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณี โดยเทศกาลฯ นำเสนอในรูปแบบการจัดนิทรรศการและผลงานเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3 กลุ่ม อันโดดเด่นของภาคอีสาน ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมบันเทิง 2.อุตสาหกรรมอาหาร 3. อุตสาหกรรมจักสานและงานฝีมือ ด้วยการยกระดับมูลค่าอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำIsan Creative Festival (เทศกาลอีสานสร้างสรรค์) เสริมสร้างและนำเสนอศักยภาพของภาคอีสานในเชิงพื้นที่ ธุรกิจ และสังคมและวัฒนธรรม ด้วยการส่งเสริมธุรกิจและบริการสร้างสรรค์ ตลอดจนการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ เราเชื่อมโยงเรื่องราวของย่าน ผู้คน ธุรกิจดั้งเดิม และผลิตภัณฑ์โดดเด่นของท้องถิ่น พร้อมทั้งเกื้อกูลธุรกิจท้องถิ่นในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเมือง อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ทั้งหมดนี้ไม่เพียงสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจเท่านั้น แต่ยังยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคม รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืนIsan Creative Festival (เทศกาลอีสานสร้างสรรค์) มีวัตถุประสงค์หลักในการ 1. สนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยนักออกแบบและธุรกิจร่วมกันนำเสนอวิสัยทัศน์ด้านการออกแบบ และสร้างเครือข่ายให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก้าวหน้าต่อเนื่อง 2. ต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรมและสินทรัพย์ท้องถิ่น สร้างโอกาสทางธุรกิจในการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและสินทรัพย์ท้องถิ่น โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น และ 3. ผลักดันเมืองสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมรองรับการทำงานด้านการออกแบบ และเชื่อมโยงความร่วมมือกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์อื่น ๆติดตามความเคลื่อนไหว / Follow ushttps://isancreativefestival.com/FB: isancreativefestivalIG: isancreativefestivalLine: @isancf#ISANCF2022#isancreativefestival#เทศกาลอีสานสร้างสรรค์

Think Link Things - วิเคราะห์ เชื่อมโยง ทุกสรรพสิ่ง

Think Link Things – วิเคราะห์ เชื่อมโยง ทุกสรรพสิ่งจาก “Isan Crossing – การร่วมมือระหว่างเครือข่ายเพื่อท้าทายขีดจำกัด” สู่ “Think Link Things – การคิดนอกกรอบและเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อความเป็นไปได้ใหม่”Isan Creative Festival (เทศกาลอีสานสร้างสรรค์) เป็นพื้นที่สำหรับการจัดแสดงผลงานโดยความร่วมมือระหว่าง CEA ขอนแก่น ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ เครือข่ายนักสร้างสรรค์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภายใต้บรรยากาศที่คงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสาน อันเต็มไปด้วยความสนุกสนานรื่นเริงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณี โดยเทศกาลฯ นำเสนอในรูปแบบการจัดนิทรรศการและผลงานเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3 กลุ่ม อันโดดเด่นของภาคอีสาน ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมบันเทิง 2.อุตสาหกรรมอาหาร 3. อุตสาหกรรมจักสานและงานฝีมือ ด้วยการยกระดับมูลค่าอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำแนวคิดหลักในการจัดเทศกาลปีนี้ เกิดจากคำถามที่ว่า “หากนำปัจจัยที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกัน อย่างงานฝีมือ NFT และโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาผสานเชื่อมโยงกันโดยไม่ยึดติดกับกรอบความคิดเดิม ๆ จะเป็นอย่างไร” CEA ขอนแก่น จึงอาสาตัวกลางในการกระตุ้นทุกฝ่ายให้วิเคราะห์และเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่ง “Think Link Things”เพื่อหาคำตอบร่วมกัน โดยเชื่อว่าความเป็นไปได้ใหม่ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นไดเสมอ และหวังว่าผลลัพธ์ที่ได้จะสามารถต่อยอดสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมอีสานร่วมกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย“ติง ลิ่ง ติง” จากคำสร้อยในเพลงอีสานสู่แนวคิดในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565“ติง ลิ่ง ติง” คำสร้อยที่มักปรากฏในเพลงกล่อมเด็กพื้นบ้านอีสาน อย่างเพลง “นกจะก้อ” และ “นอนสาหล่า” บ่งบอกถึงความสนุกสนานและอารมณ์ขันที่เปล่งเป็นเสียงร้องสอดคล้องกลมกลืนกับเสียงดนตรีพื้นถิ่น ด้วยเสียงแหลมเล็กคล้ายเสียงพิณในเพลงพื้นบ้าน “ติง ลิ่ง ติง” ยังพิเศษที่ลักษณะการออกเสียงพ้องกับวลีภาษาอังกฤษ “Think Link Things” ซึ่งสะท้อนหลักการทำงานด้วยการวิเคราะห์และเชื่อมโยงปัจจัยต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนา “ติง ลิ่ง ติง – Think Link Things” จึงเป็นชื่อแนวคิดหลักของงานอีสานสร้างสรรค์ 2565 และเป็นสัญลักษณ์ของการต่อยอดสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมสู่ความเป็นไปได้ใหม่ร่วมกันคิดร่วมกัน link เพื่อดึงศักยภาพของภาคอีสาน ทั้งในเชิงพื้นที่ ธุรกิจ และสังคมวัฒนธรรม ด้วยการส่งเสริมธุรกิจ บริการสร้างสรรค์ ตลอดจนการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ร่วมกันเชื่อมโยงเรื่องราวของย่าน ผู้คน ธุรกิจดั้งเดิม และผลิตภัณฑ์อันโดดเด่นของท้องถิ่น พร้อมทั้งเกื้อกูลทุกฝ่ายในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเมือง เพราะผลลัพธ์ที่ได้จะไม่เพียงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ยังจะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและในชุมชนอย่างยั่งยืนติดตามความเคลื่อนไหว / Follow ushttps://isancreativefestival.com/FB: isancreativefestivalIG: isancreativefestivalLine: @isancf#ISANCF2022#isancreativefestival#เทศกาลอีสานสร้างสรรค์

เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565

“เทิงมวน เทิงได้ฮู้” มัดรวมทั้งความสนุกสนาน ความรู้ และศักยภาพอีสานมาถ่ายทอดอย่างสร้างสรรค์ในงานเดียว ร่วมสนุกและแลกเปลี่ยนไอเดียในการตีความนิยาม “อีสาน” ใหม่ เพื่อวิเคราะห์และเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งให้สร้างสรรค์และเป็นไปได้เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ เป็นพื้นที่สำหรับการจัดแสดงผลงานโดยความร่วมมือ ระหว่าง CEA ขอนแก่น ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ เครือข่ายนักสร้างสรรค์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภายใต้บรรยากาศที่คงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสาน อันเต็ม ไปด้วยความสนุกสนาน รื่นเริง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณี โดยเทศกาลฯ นำเสนอในรูปแบบการจัดนิทรรศการและผลงาน ที่เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3 กลุ่มที่โดดเด่นของภาคอีสาน ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมบันเทิง 2. อุตสาหกรรมอาหาร 3. อุตสาหกรรมจักสานและงานฝีมือผ่านกระบวนการยกระดับมูลค่าอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อนำไปสู่การสร้างโอกาส แสดงศักยภาพ ของภาคอีสานในเชิงพื้นที่ เชิงธุรกิจ เชิงสังคมและวัฒนธรรม ส่งเสริมธุรกิจและบริการสร้างสรรค์ ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ด้วยการเชื่อมโยงเรื่องราวของย่าน ผู้คน ธุรกิจดั้งเดิม และผลิตภัณฑ์โดดเด่นของท้องถิ่น พร้อมทั้งเกื้อกูลให้ธุรกิจท้องถิ่นในพื้นที่ได้รับ ประโยชน์จากการพัฒนาเมือง อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ทั้งหมดนี้ไม่เพียงสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจเท่านั้น แต่ยังยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคม รวมทั้งเพิ่มขีดความ สามารถในการพัฒนาตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน แนวคิดหลัก“ติง ลิ่ง ติง” จากคำสร้อยในเพลงอีสาน สู่ธีมเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 “Think Link Things” หากนำปัจจัยที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกัน อย่างงานฝีมือ NFT และโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาผสานเชื่อมโยงกันโดยไม่ยึดติดกับกรอบความคิดเดิม ๆ ความเป็นไปได้ใหม่ที่คาดไม่ถึงย่อมเกิดขึ้นได้ “ติง ลิ่ง ติง” คำสร้อยที่มักปรากฏในเพลงกล่อมเด็กพื้นบ้านอีสาน อย่างเพลง “นกจะก้อ” และ “นอนสาหล่า” บ่งบอกถึงความสนุกสนานและอารมณ์ขันที่เปล่งเป็นเสียงร้องสอดคล้องกลมกลืนกับเสียงดนตรีพื้นถิ่น ด้วยเสียงแหลมเล็กคล้ายเสียงพิณในเพลงพื้นบ้าน “ติง ลิ่ง ติง” ยังพิเศษที่ลักษณะการออกเสียงพ้องกับวลีภาษาอังกฤษ “Think Link Things” ซึ่งสะท้อนหลักการทำงานด้วยการวิเคราะห์และเชื่อมโยงปัจจัยต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนา “ติง ลิ่ง ติง – Think Link Things” จึงเป็นชื่อแนวคิดหลักของงานอีสานสร้างสรรค์ 2565 และเป็นสัญลักษณ์ของการต่อยอดสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมสู่ความเป็นไปได้ใหม่CEA ขอนแก่น ขอตัวกลางในการกระตุ้นทุกฝ่ายให้วิเคราะห์และเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่ง “Think Link Things” ในการผสานสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมอีสานเข้ากับเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงแนวคิดIsan Entertainmentอุตสาหกรรมบันเทิงอีสาน“ความสนุกสนานเบิกบานใจ” สะท้อนผ่านดนตรีหมอลำที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ความบันเทิงจากเสียงเพลงและการแสดงจึงเป็นตัวนำความสนุกสนานภายในเทศกาลฯIsan Regionalเชื่อมโยงเครือข่ายนักสร้างสรรค์อีสาน“เพราะอีสานไม่ใช่จังหวัดใดเพียงจังหวัดเดียว” เราส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับภูมิภาค เทศกาลฯ จึงเป็นเสมือนศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายนักสร้างสรรค์และผลงานทรงคุณค่าทั่วภาคอีสานIsan BCG Modelส่งเสริมโมเดลเศรษฐกิจ BCG แบบอีสาน“สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” การประยุกต์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งการผลิต การบริโภค และการหมุนเวียนกลับมาใช้ติดตามความเคลื่อนไหว / Follow ushttps://isancreativefestival.com/FB: isancreativefestivalIG: isancreativefestivalLine: @isancf#ISANCF2022#isancreativefestival#เทศกาลอีสานสร้างสรรค์

ISANCF Identities

เรา Think และ Link เรื่องอะไรบ้างในงาน Isan Creative Festival 2022  อุตสาหกรรมความบันเทิงอีสาน (Isan Entertainment) คำนิยามหนึ่งที่สะท้อนวิถีชีวิตและตัวตนของคนอีสานได้ดี คือ “ความสนุกสนาน เบิกบานใจ” โดยสะท้อนผ่านดนตรี หมอลำที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ISANCF2022 จึงใช้ความบันเทิงจากเสียงเพลงและการแสดงเป็นตัวนำความสนุกสนานภายในเทศกาลฯ ทั้งยังมีการวิเคราะห์เพื่อค้นหาโอกาสในการดึงศักยภาพด้านวัฒนธรรมความบันเทิงออกมาสู่สายตาชาวโลก ผ่านมุมมองผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศการเชื่อมโยงและรวบรวมภาคีเครือข่ายนักสร้างสรรค์ทั่วภาคอีสาน (Isan Regional) “อีสานไม่ใช่จังหวัดใดเพียงจังหวัดเดียว” CEA ขอนแก่น ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค ISANCF2022 จึงเป็นเสมือนศูนย์กลางในการเชื่อมโยงรวบรวมเครือข่ายนักสร้างสรรค์และผลงานทรงคุณค่าทั่วภาคอีสาน ทั้งยังสำรวจสินทรัพย์ใหม่ ๆ ภายในพื้นที่และนำเสนอเป็นเรื่องราวน่าสนใจสู่สายตาสาธารณชน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สร้างสรรค์ของการพัฒนาและยกระดับภาพลักษณ์ของภาคอีสาน ให้กลายเป็นภูมิภาคแห่งความคิดสร้างสรรค์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนอีสานในท้ายที่สุดโมเดลการสร้างมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) การจัดแสดงนิทรรศการและผลงานภายในเทศกาลฯ ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกหลายข้อ เช่น การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลาย และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้นติดตามความเคลื่อนไหว / Follow ushttps://isancreativefestival.com/FB: isancreativefestivalIG: isancreativefestivalLine: @isancf#ISANCF2022#isancreativefestival#เทศกาลอีสานสร้างสรรค์

Highlight Program

10 Highlights – รวมกิจกรรมไฮไลต์ที่ดีต่อใจ ดีต่อสังคม และดีแบบที่ใครๆ อาจคาดไม่ถึงอีกไม่เพียงกี่วันงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ก็จะมาถึง นอกจากแนวคิดการจัดงานและข้อมูลอื่น ๆ จะทยอยนำเสนอออกไปบ้างแล้ว แต่ที่น่าจับตามองที่สุดคงหนีไม่พ้นไฮไลต์ของงาน ซึ่งเราคัดสรรข้อมูลมาจาก 7 กลุ่มกิจกรรมหลัก ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการ ทอร์ก การแสดงดนตรี และอื่น ๆ รวมแล้วกว่า 10 รายการ กางปฏิทิน ลงกิจกรรมที่สนใจ และปักหมุดโลเคชันไว้ได้เลย ปีก่อน ๆ อาจจะพลาด แต่ปีนี้ห้ามพลาดกับงานอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) 2565 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 06 มีนาคม 2565 นี้!1. ปลูก เด็ด เฮ็ด เฮียนฮู้Lunch & Learn Project: School Yard LunchTCDC Khon Kaenจากโครงการพัฒนาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนประถมศึกษาภายใต้งบ 21 บาทต่อคน (Lunch & Learn) สู่การพัฒนาวัตถุดิบที่นำมาทำเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียน ในปีนี้ โครงการจะทำงานร่วมกันกับเกษตรกร แม่ครัว บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน เพื่อพัฒนาเมนูอาหารกลางวันโดยคำนึงถึงการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและสารอาหารเป็นหลัก2. จ้วดทอล์กJuad Talk: Isan NextTCDC Khon Kaen/ ออนไลน์ทอล์กที่จะทำให้เห็นความเป็นไปได้ใหม่ของอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมบันเทิง และอุตสาหกรรมงานฝีมือและการออกแบบ ว่าเราจะสามารถนำสิ่งที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ใหม่ให้ดีขึ้นได้อย่างไร โดยวิทยากรชาวอีสานรุ่นใหม่ 6 ท่านที่พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ให้เข้าใจง่ายแบบจ้วด ๆ3. ฉายฮูป หน้าฮ้าน กลางย่านศรีจันทร์Projection Mapping Showโรงแรมสวัสดีการเเสดงเเสง สี เสียง ผ่านเทคนิค Projection mapping ที่เชื่อมโยงการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เข้ากับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อนำเสนอศักยภาพ สินทรัพย์ เเละเรื่องราวของวัฒนธรรมเเละหมอลำ4. มักหมักIsan Flavour LibraryTCDC Khon Kaenภูมิปัญญาการหมักดองของอีสานเป็นสิ่งที่อยู่ในวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศาสตร์การถนอมอาหารเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความซับซ้อนและความหลากหลายของรสชาติขึ้น ความลับของรสชาติอันความหลากหลายของการหมักดองอีสานจะถูกคลี่ออกมาเป็นนิทรรศการ “มักหมัก”5. ตลาดดีคัก 2 แห่งD-KAK Market TCDC & D-KAK Market in the CityTCDC Khon Kaen และสถานีปรับอากาศจังหวัดขอนแก่นการออกร้านของบรรดาดีไซเนอร์และผู้ประกอบการสร้างสรรค์หน้าใหม่ จำนวนกว่า 65 ร้านค้า และ ตลาดที่เปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการในย่านศรีจันทร์ได้นำสินค้าที่น่าสนใจมาจำหน่าย เราได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์และคุณภาพจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยรวบรวมร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือก สินค้าจึงมีเอกลักษณ์ มีคุณภาพ และใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน 6. เวิร์กชอปCreative WorkshopTCDC Khon Kaen และสถานีปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นช่องทางในการถ่ายทอดความรู้ในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 ผู้ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ประกอบด้วยนักสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมบันเทิง นักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ และนักเรียนนักศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และเข้าใจการทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์7. หนังสั้นในย่านย่อยSub-District Short FilmTCDC Khon Kaen“ภาพยนตร์สั้นที่จะมาเล่าเรื่องของย่านย่อย ภายในย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ ผ่านมุมมองของผู้กำกับมืออาชีพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่”8. เล่นแร่ แปรผ้าHouse of Fabric-Ationสถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่นนิทรรศการเล่นแร่แปรผ้านำเสนอสิ่งทออีสานที่รังสรรค์ขึ้นจากการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสานเข้ากับการออกแบบ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของภูมิภาค เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานให้มีรูปแบบร่วมสมัยตามมาตรฐานสากล9. เยี่ยมยามบ้านหมอลำMolam House Hoppingทัวร์สร้างสรรค์ กิจกรรมที่จะพาไปเก็บเกี่ยวความสนุกสนานและความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของหมอลำในยุคสมัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอีสานที่สืบทอดมายาวนาน ณ ชุมชนแหล่งกำเนิดหมอลำคณะต่าง ๆ10. อีสานบ้านเฮาIsan, Our Home(town)1502 Creative Sharing Spaceพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ “บ้านเฮา” ที่ผสานสินทรัพย์ทางภูมิปัญญาเเละวัฒนธรรมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ เเละนวัตกรรม ผ่านเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนำเสนอเรื่องราวของสองเมืองศักยภาพอย่างสกลนครและนครราชสีมา ที่นำสินทรัพย์และความคิดสร้างสรรค์ของคนในพื้นที่มาปลุกปั้นให้เมืองก้าวสู่การเป็น “พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”ติดตามความเคลื่อนไหว / Follow ushttps://isancreativefestival.com/FB: isancreativefestivalIG: isancreativefestivalLine: @isancf#ISANCF2022#isancreativefestival#เทศกาลอีสานสร้างสรรค์

19 นิทรรศการ ดูไอเดีย เรียนรู้ที่มา ตามหาแรงบันดาลใจ

19 นิทรรศการ ดูไอเดีย เรียนรู้ที่มา ตามหาแรงบันดาลใจนักสร้างสรรค์ตามหาแรงบันดาลใจและเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ มาตลอดทั้งปีเพื่อพัฒนาเป็นผลงานที่สะท้อนมุมมองและสื่อสารเรื่องราว เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 รวบรวม 19 นิทรรศการ ทั้งผลงานออกแบบของดีไซเนอร์รุ่นใหม่และรุ่นใหญ่ ผลงานจากโครงการพัฒนาเมือง และผลงานส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไว้ในงานเดียว 25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565 นี้1. Local Immunity ภูมิดี อยู่ดีTCDC Khon Kaenนิทรรศการภูมิดี อยู่ดี โดยสำนักส่งเสริมเศรฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น นำเสนอแนวโน้มการเติบโตทั้งในด้านการผลิตและการบริโภคของอุตสาหกรรมอาหารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยการเปิดตำรายาและสูตรอาหารดั้งเดิมประจำถิ่นที่เปี่ยมด้วยคุณประโยชน์และสรรพคุณทางยา เพื่อเผยแพร่ให้กับนักสร้างสรรค์และประชาชนทั่วไปที่สนใจ2. Mudmee NFTมัดหมี่ NFTTCDC Khon Kaenเวทีความร่วมมือระหว่างกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ในภาคอีสานกับศิลปิน NFT จากทั่วประเทศเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน Mudmee NFT ต่อยอดลวดลายบนผืนผ้ามัดหมี่และรังสรรค์ให้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อขยายตลาดผ้ามัดหมี่สู่โลกดิจิทัล โดยผลงาน NFT ที่ได้และผืนผ้าที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผลงานจะจัดแสดงเป็นนิทรรศการในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 25653. Professional Showcase การจัดแสดงผลงานนักออกแบบและนักสร้างสรรค์TCDC Khon Kaenผู้ประกอบการ นักออกแบบ และนักสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั่วทั้งภาคอีสานร่วมส่งผลงานจัดแสดงมากมาย โดยผลงานส่วนใหญ่ในปีนี้จะถ่ายทอดสิ่งที่เป็นการต่อยอดจากทุนวัฒนธรรมดั้งเดิมของอีสาน สู่ผลงานที่ทันสมัยเข้ากับแนวคิดของเทศกาลฯ4. Khon Kaen Urban Transit ขนส่งสาธารณะเชื่อมเมืองป้ายรถเมล์หน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนนิทรรศการนี้นำเสนอต้นแบบรถไฟฟ้ารางเบาที่กำลังจะมาวิ่งให้บริการจริงในอนาคตมาเป็นสื่อกลางในการเล่าเรื่องระบบการขนส่งสาธารณะของเมืองขอนแก่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ โครงการแทรมน้อยรอบสวนสาธารณะบึงแก่นนคร โครงการ LRT และโครงการ Smart สองแถว ฯ ซึ่งจะสร้างการเปลี่ยนแปลงและโอกาสทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน5. Made in Srichan #2เมดอินศรีจันทร์ 2สถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่นMade in Srichan 2 เป็นโครงการที่ต่อยอดจาก Made in Srichan เพื่อที่จะต่อยอดสินทรัพย์อันมีคุณค่าของย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์และพัฒนาศักยภาพของกลุ่มชุมชน ผู้ประกอบการ และธุรกิจดั้งเดิมภายในย่าน จำนวน 10 ร้านค้า (รวมโครงการเดิมเป็น 20 ร้านค้า) โดยนักออกแบบอีสานร่วมมือกับร้านค้าภายในย่าน ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เมนูใหม่ การเล่าเรื่องราวแบบใหม่ ช่วยยกระดับให้กับร้านค้าพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์โฉมใหม่ที่เข้าถึงคนได้มากขึ้นและจะกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ “ ศรีจันทร์ ”6. Future Paradiseฟิวเจอร์พาราไดซ์หลังบ้านรวมทวีนิทรรศการที่นำเสนอโดย Design and Objects Association (D&O) สมาคมที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนวงการออกแบบของดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์ไทย นิทรรศการจะแสดงผลงานการออกแบบซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความออริจินอลผสานกับสัญลักษณ์ที่สะท้อนไอเดียของ Future Paradise และใช้หลักการไฮบริดคราฟต์ซึ่งผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับเทคนิคแฮนด์เมดที่คราฟต์ในแบบของไทยด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิม7. Student Showcase การจัดแสดงผลงานนักเรียนและนักศึกษาสถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่นเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 เปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์และศิลปินได้มีพื้นที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ เพี่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ในภาคอีสานให้เติบโตยิ่งขึ้น โดยในปีนี้ได้มีทั้งนักเรียน นักศึกษา และนักสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั่วทั้งภาคอีสานได้ส่งผลงานมาจัดแสดงมากมาย8. Lunch & Learn Project: School Yard Lunchปลูก เด็ด เฮ็ด เฮียนฮู้TCDC Khon Kaenจากโครงการพัฒนาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนประถมศึกษาภายใต้งบ 21 บาทต่อคน (Lunch & Learn) สู่การพัฒนาวัตถุดิบที่นำมาทำเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียน ในปีนี้ โครงการจะทำงานร่วมกันกับเกษตรกร แม่ครัว บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน เพื่อพัฒนาเมนูอาหารกลางวันโดยคำนึงถึงการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและสารอาหารเป็นหลัก9. House of Fabric-Ationเล่นแร่ แปรผ้าสถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่นนิทรรศการเล่นแร่แปรผ้านำเสนอสิ่งทออีสานที่รังสรรค์ขึ้นจากการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสานเข้ากับการออกแบบ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของภูมิภาค เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานให้มีรูปแบบร่วมสมัยตามมาตรฐานสากล10. Isan, Our Home(town)อีสานบ้านเฮา1502 Creative Sharing Spaceพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ “บ้านเฮา” ที่ผสานสินทรัพย์ทางภูมิปัญญาเเละวัฒนธรรมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ เเละนวัตกรรม ผ่านเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนำเสนอเรื่องราวของสองเมืองศักยภาพอย่างสกลนครและนครราชสีมา ที่นำสินทรัพย์และความคิดสร้างสรรค์ของคนในพื้นที่มาปลุกปั้นให้เมืองก้าวสู่การเป็น “พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”11. Isan Flavour LibraryมักหมักTCDC Khon Kaenภูมิปัญญาการหมักดองของอีสานเป็นสิ่งที่อยู่ในวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศาสตร์การถนอมอาหารเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความซับซ้อนและความหลากหลายของรสชาติขึ้น ความลับของรสชาติอันความหลากหลายของการหมักดองอีสานจะถูกคลี่ออกมาเป็นนิทรรศการ “มักหมัก”12. Isan Solutions อีสานโซลูชั่นTCDC Khon Kaenงานหัตถกรรมของภาคอีสานส่วนใหญ่มีรูปลักษณ์ที่มีความตรงไปตรงมา ไร้การปรุงแต่ง เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่เราคุ้นเคย หากแต่ถึงความคิดสร้างสรรค์ที่มาจากวิถีชีวิตที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด การพึ่งพาธรรมชาติ ไปจนถึงความเอื้อเฟื้ออาทรที่อยู่ในสายเลือด และความสนุกสนานที่หาได้จากสิ่งรอบตัว อันเป็นเอกลักษณ์ของงานหัตถกรรมของภูมิภาค13. Wonders of Chum Phae มหัศจรรย์แห่งชุมแพTCDC Khon Kaenโครงการยกระดับและพัฒนาสินค้าชุมชนจากอำเภอชุมเเพ จังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมภาพลักษณ์ใหม่ ๆ ของร้านค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายหลักที่การขยายฐานลูกค้าและเปิดโอกาสทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น โครงการฯ ยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงร้านค้า เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญในการขับเคลื่อนมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภาคอีสานต่อไป14. Srichan-Kungsadan Innovation Districtนวัตกรรมศรีจันทร์-กังสดาลสถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่นนิทรรศการย่านนวัตกรรมศรีจันทร์-กังสดาล นำเสนอแนวคิดการพัฒนาพื้นที่พร้อมกับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ โดยเป้าหมายให้พื้นที่แห่งนี้มีความโดดเด่นทางนวัตกรรมด้านอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นศูนย์กลางด้านการต่อยอดองค์ความรู้และเศรษฐกิจระดับนานาชาติ พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม สร้างโอกาสใหม่ในการยกระดับทางเศรษฐกิจและเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ให้กับขอนแก่น15. Isan Street Vendor ช้อป ชิม ริมทางย่านกังสดาลย่านกังสดาล จังหวัดขอนแก่น เป็นย่านที่มีกลุ่มร้านค้าริมถนนกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ เช่น รถเข็นขายของและร้านหาบเร่แผงลอย สำนักส่งเสริมเศรฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น จึงได้จัดทำโครงการปรับภาพลักษณ์ธุรกิจร้านค้าริมถนนย่านกังสดาล เพื่อที่จะนำการออกแบบเข้าไปช่วยยกระดับธุรกิจร้านค้าริมถนนและสร้างภาพลักษณ์ภายนอกให้มีความโดดเด่นสวยงามและสามารถดึงดูดผู้คนให้เข้าไปใช้บริการ16. Srichan Old But Cool ย่านเก่าแต่เก๋าออนไลน์Srichan Old but Cool : ย่านเก่าแต่เก๋า เป็นโครงการที่จะสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์พื้นที่ย่านสร้างสรรค์ย่อยที่อยู่ในเขตย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อผลักดันย่านสร้างสรรค์ย่อยในจังหวัดขอนแก่นให้เกิดการรับรู้ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศเผยแพร่เรื่องราวที่น่าสนใจของแต่ละย่านที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเกิดการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในจังหวัดขอนแก่น ผลที่ได้จะถูกถ่ายทอดออกมา 3 รูปแบบ ได้แก่ บทความประชาสัมพันธ์ แผนที่ Srichan Old but Cool : ย่านเก่าแต่เก๋า และวิดีโอประชาสัมพันธ์17. Wonder Waste Junoir! ขยะจิ๋ว พลังงานแจ๋วสถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่นโครงการขยายผลและต่อยอดจากโครงการ Wonder Waste! ในปี 2564 โดยทดลองใช้หุ่นยนต์แมวที่นำเทคโนโลยี Delivery Robot มาประยุกต์ใช้กับการจัดการขยะ และขยายขอบเขตพื้นที่เป้าหมายให้กว้างขึ้น อันได้แก่ชุมชนอื่น ๆ ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น และกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนขึ้น ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา18. Town +(Chair)+ Share เมือง+(เก้าอี้)+แบ่งปันสวนสาธารณะหนองแวงตราชูโครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น ชุมชนหนองแวงตราชู 1 ผู้ประกอบการร้านค้า ชมรมสถาปนิกเฮ็ด-ดี บริษัท Hug Town จำกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) โดยเป็นการสร้างกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการร่วมคิด ร่วมศึกษา ร่วมวิเคราะห์ ร่วมสร้างต้นแบบ ร่วมประเมินผล และพัฒนาต้นแบบพื้นที่รอบบึงหนองแวงตราชูด้วยกันเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป19. Co-Create: Air-Conditioned Bus TerminalCo-Create: ปรับอากาศสถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่นโครงการ Co-Create ปรับอากาศ (เดิม) กิจกรรมเสวนาในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนแนวโน้มการเติบโตของเมือง โดยยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรฐกิจชุมชนดั้งเดิมให้ตอบโจทย์ในฐานะย่านเศรฐกิจ ชุมชนที่ยั่งยืน และย่านท่องเที่ยว ด้วยอาศัยหลักการของ Urban Planning และ Design Thinking และความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ เทศบาลนครขอนแก่น บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ตัวแทนชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่–ติดตามความเคลื่อนไหว / Follow ushttps://isancreativefestival.com/FB: isancreativefestivalIG: isancreativefestivalLine: @isancf#ISANCF2022#isancreativefestival#เทศกาลอีสานสร้างสรรค์

4 ทอล์ก 4 สไตล์ - เปิดรับประสบการณ์ สานต่อไอเดีย

4 ทอล์ก 4 สไตล์ – เปิดรับประสบการณ์ สานต่อไอเดียชวนรับฟังประสบการณ์จากนักสร้างสรรค์ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่ต้องการเสนอไอเดีย ไม่ว่าคุณจะเป็นนักฟังสายบรรยาย สายแลกเปลี่ยนเสวนา สายประสบการณ์ตรง หรือสายถกเถียงเรียบเรียงเหตุผล เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 เอาใจแฟน ๆ สายทอล์กด้วยการนำเสนอ 4 รูปแบบ 4 อรรถรส1. จ้วดทอล์กJuad Talk: Isan NextTCDC Khon Kaen | Online Platformsทอล์กที่จะทำให้เห็นความเป็นไปได้ใหม่ของอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมบันเทิง และอุตสาหกรรมงานฝีมือและการออกแบบ ว่าเราจะสามารถนำสิ่งที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ใหม่ให้ดีขึ้นได้อย่างไร โดยวิทยากรชาวอีสานรุ่นใหม่ 6 ท่านที่พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ให้เข้าใจง่ายแบบจ้วด ๆISAN Ent. Marketing : คนอีสานบ้านเฮา เว่าหยังกะม่วนFuture of ISAN POP : การส่งออกวัฒนธรรมอีสานป๊อปMolum Fandom : อะไรที่ทำให้คนยังอยู่รวมกันเป็นแฟนด้อมหมอลำISAN Craft and Gender : ผ้าและเพศFrom Forest to Table : อาหารอีสานจากป่าสู่โต๊ะ ISAN Plant based : อนาคตของวัตถุดิบท้องถิ่น2. บันเทิงทอล์กEntertainment TalkTCDC Khon Kaen | ออนไลน์การเสวนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบันเทิงอีสานผ่านมุมมองของคนในอุตสาหกรรมบันเทิงสาขาต่าง ๆ เพื่อร่วมวิเคราะห์และนำเสนอการพัฒนาใหม่ ๆ ในหัวข้อ “การส่งออกผลงานของอุตสาหกรรมดนตรีสู่สากล” ให้ผู้ฟังได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของศิลปินและคนในอุตสาหกรรมดนตรีที่ประสบความสำเร็จ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น “ความเป็นอีสานที่จะขายได้ในระดับโลก”3. อีสานลิงก์Isan LinkTCDC Khon Kaen | ออนไลน์การเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่จะมานำเสนอกรณีศึกษาอันน่าสนใจในประเทศของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมบันเทิง อุตสาหกรรมงานฝีมือและการออกแบบ และประเด็นการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ โดยตั้งเป้าว่าจะนำมุมมองและความรู้จากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มามาท่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในประเทศไทยดีเบตดีบ่Debate De BorTCDC Khon Kaen | ออนไลน์เวทีที่จะเปิดโอกาสให้ศิลปินและนักสร้างสรรค์อีสานได้เห็นโอกาสใหม่ ๆ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงอีสานผ่านมุมมองที่แตกต่าง จากกลุ่มคนที่หลากหลาย ในรูปแบบของการโต้วาทีที่ทั้งสนุก เฉือดเฉือน และสร้างสรรค์ ตามแบบฉบับของเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 โดยเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป–ติดตามความเคลื่อนไหว / Follow ushttps://isancreativefestival.com/FB: isancreativefestivalIG: isancreativefestivalLine: @isancf#ISANCF2022#isancreativefestival#เทศกาลอีสานสร้างสรรค์

วิเคราะห์เชื่อมโยง 3 อุตสาหกรรม ในงานอีสานสร้างสรรค์ 2565

Think & Link 3 Main Topics in Isan Creative Festival 2022วิเคราะห์เชื่อมโยง 3 อุตสาหกรรม ในงานอีสานสร้างสรรค์ 2565ดินแดนที่ราบสูงแห่งนี้ร่ำรวยไปด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น สีสัน ความสนุกสนาน และความจัดจ้าน ความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งมากมายมีจุดกำเนิดมาจากอีสาน ชาวอีสานใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ การใช้ชีวิต และสภาพแวดล้อม ผลลัพธ์ที่ได้จึงแตกต่างไปตามวัฒนธรรมและภูมิปัญญาประจำถิ่น อีสานจึงเป็นดินแดนแห่งความหลากหลาย โดดเด่นทั้งงานฝีมือ อาหาร และดนตรี ถึงเวลาแล้วที่เราจะวิเคราะห์และเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่ง “Think Link Things” ต่อยอดสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมร่วมกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยเมื่อพูดถึงการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ คงต้องยอมรับว่าน้อยคนนักที่จะนึกถึง “อีสาน” เพราะถึงแม้ดินแดนที่ราบสูงแห่งนี้จะรุ่มรวยไปด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่ภาพลักษณ์ของความยากจนและสภาพภูมิอากาศอันแห้งแล้งกลับหยั่งรากลึกในจิตใจคนไทย แต่หากลองทบทวนให้ดีจะพบว่าสีสัน ความสนุกสนาน ความจัดจ้าน ตลอนจนความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งมากมายล้วนมีจุดกำเนิดมาจากอีสาน เพียงแต่ความสร้างสรรค์และการออกแบบตามวิถีถิ่นอีสานนั้นอาจต่างจากท้องถิ่นอื่น ตรงที่แรงกระตุ้นพื้นฐานในการออกแบบมักพัฒนามาจากการปรับตัว “เพื่อให้อยู่รอด” มากกว่า “เพื่อความสวยงาม” อีสานในฐานะถิ่นสร้างสรรค์จึงมักถูกมองข้ามไป ถึงแม้ว่าแรงกระตุ้นดั้งเดิมจะเน้นไปที่การใช้งาน แต่เมื่อขึ้นชื่อว่าเกิดจากความคิดสร้างสรรค์แล้ว เสน่ห์ เอกลักษณ์ และความสวยงามย่อมเป็นดอกผลที่เกิดตามมาCEA ขอนแก่น ภายใต้กำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ขอนำเสนอนวัตกรรมการออกเเบบในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 โดยรวบรวมผลงานจากหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อาทิ งานหัตถกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาพยนตร์ ศิลปะ ดนตรี และอาหาร เพื่อแสดงศักยภาพของบุคลากรและธุรกิจสร้างสรรค์ ผ่านผลงานที่เก็บเกี่ยวและได้รับแรงบันดาลใจจากสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ‘อีสาน’ CEA ขอนแก่น ส่งเสริมผู้ประกอบการ นักออกแบบ และศิลปิน ให้พัฒนาผลงานและธุรกิจของตน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนผ่านโครงการพัฒนาพื้นที่ เกิดเป็นระบบนิเวศสร้างสรรค์ที่ยั่งยืนอันเป็นผลมาจากการพัฒนาคน พื้นที่ และธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยด้วยการเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมอัตลักษณ์ถิ่นอีสาน 3 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมบันเทิง อุตสาหกรรมการออกแบบและงานฝีมือ และอุตสาหกรรมอาหารอีสานบันเทิงอีสาน (Isan Entertainment)“แตงโม แตงโม แตงโม” น้อยคนนักที่จะพูดคำ ๆ นี้ โดยไม่นึกถึงทำนองเพลงแตงโมจินตรา ของจินตรา พูนลาภ นักร้องหมอลำร่วมสมัย ด้วยท่วงทำนองสนุกสนาน เนื้อร้องที่ติดหู และการสื่อสารที่ชัดเจนตรงไปตรงมา คนไทยทั่วประเทศจึงคุ้นเคยกับเอกลักษณ์ของดนตรีถิ่นอีสานเป็นอย่างดีอาหารถิ่นอีสาน (Isan Gastronomy) “แซ่บ-ส่วง-ซื่น” คือ คำบรรยายความรู้สึกที่คนอีสานต่างใช้กันจนคุ้นชิน เมื่อได้ลิ้มรสอาหารจัดจ้านที่กินอร่อย (แซ่บ) รสชาติที่บรรเทาอาหารวิงเวียน ทำให้สมองปลอดโปร่งจากภาระหน้าที่ (ส่วง) และรสปรุงที่ขับไล่ความเหนื่อยล้า สร้างความรู้สึกสดชื่น (ซื่น) ให้พร้อมรับมือกับงานหนักที่รออยู่ เมนูอาหารอีสานจึงไม่เพียงทำให้อิ่มท้อง แต่รสชาติยังสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวอีสานได้อย่างลงตัว ถือเป็นยาบำรุงกำลังจากภูมิปัญญาชาวบ้านจักสานและงานฝีมืออีสาน (Isan Craft & Design)กระติบข้าวเหนียว ไซดักปลา ผ้าไหมมัดหมี่ ตัวอย่างงานฝีมือสามชนิดนี้ต่างเป็นผลงานการออกแบบเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันถิ่นอีสาน ที่นอกจากจะใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์แล้ว ยังมีเสน่ห์และเรียบง่ายด้วยวัสดุท้องถิ่น การออกแบบที่แรกเริ่มเน้นการใช้งานเป็นหลักนี้ได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ คงทน และสวยงาม การใช้งานจึงหลากหลายและสร้างสรรค์ตามไปด้วยติดตามความเคลื่อนไหว / Follow ushttps://isancreativefestival.com/FB/IG: isancreativefestivalLine: @isancf#ISANCF2022#isancreativefestival#เทศกาลอีสานสร้างสรรค์