ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

19 นิทรรศการ ดูไอเดีย เรียนรู้ที่มา ตามหาแรงบันดาลใจ

เผยแพร่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

19 นิทรรศการ ดูไอเดีย เรียนรู้ที่มา ตามหาแรงบันดาลใจ

นักสร้างสรรค์ตามหาแรงบันดาลใจและเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ มาตลอดทั้งปีเพื่อพัฒนาเป็นผลงานที่สะท้อนมุมมองและสื่อสารเรื่องราว เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 รวบรวม 19 นิทรรศการ ทั้งผลงานออกแบบของดีไซเนอร์รุ่นใหม่และรุ่นใหญ่ ผลงานจากโครงการพัฒนาเมือง และผลงานส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไว้ในงานเดียว 25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565 นี้


1. Local Immunity 

ภูมิดี อยู่ดี

TCDC Khon Kaen


นิทรรศการภูมิดี อยู่ดี โดยสำนักส่งเสริมเศรฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น นำเสนอแนวโน้มการเติบโตทั้งในด้านการผลิตและการบริโภคของอุตสาหกรรมอาหารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยการเปิดตำรายาและสูตรอาหารดั้งเดิมประจำถิ่นที่เปี่ยมด้วยคุณประโยชน์และสรรพคุณทางยา เพื่อเผยแพร่ให้กับนักสร้างสรรค์และประชาชนทั่วไปที่สนใจ


2. Mudmee NFT

มัดหมี่ NFT

TCDC Khon Kaen


เวทีความร่วมมือระหว่างกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ในภาคอีสานกับศิลปิน NFT จากทั่วประเทศเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน Mudmee NFT ต่อยอดลวดลายบนผืนผ้ามัดหมี่และรังสรรค์ให้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อขยายตลาดผ้ามัดหมี่สู่โลกดิจิทัล โดยผลงาน NFT ที่ได้และผืนผ้าที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผลงานจะจัดแสดงเป็นนิทรรศการในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565


3. Professional Showcase 

การจัดแสดงผลงานนักออกแบบและนักสร้างสรรค์

TCDC Khon Kaen


ผู้ประกอบการ นักออกแบบ และนักสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั่วทั้งภาคอีสานร่วมส่งผลงานจัดแสดงมากมาย โดยผลงานส่วนใหญ่ในปีนี้จะถ่ายทอดสิ่งที่เป็นการต่อยอดจากทุนวัฒนธรรมดั้งเดิมของอีสาน สู่ผลงานที่ทันสมัยเข้ากับแนวคิดของเทศกาลฯ


4. Khon Kaen Urban Transit 

ขนส่งสาธารณะเชื่อมเมือง

ป้ายรถเมล์หน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน


นิทรรศการนี้นำเสนอต้นแบบรถไฟฟ้ารางเบาที่กำลังจะมาวิ่งให้บริการจริงในอนาคตมาเป็นสื่อกลางในการเล่าเรื่องระบบการขนส่งสาธารณะของเมืองขอนแก่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ โครงการแทรมน้อยรอบสวนสาธารณะบึงแก่นนคร โครงการ LRT และโครงการ Smart สองแถว ฯ ซึ่งจะสร้างการเปลี่ยนแปลงและโอกาสทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน


5. Made in Srichan #2

เมดอินศรีจันทร์ 2

สถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น


Made in Srichan 2 เป็นโครงการที่ต่อยอดจาก Made in Srichan เพื่อที่จะต่อยอดสินทรัพย์อันมีคุณค่าของย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์และพัฒนาศักยภาพของกลุ่มชุมชน ผู้ประกอบการ และธุรกิจดั้งเดิมภายในย่าน จำนวน 10 ร้านค้า (รวมโครงการเดิมเป็น 20 ร้านค้า) โดยนักออกแบบอีสานร่วมมือกับร้านค้าภายในย่าน ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เมนูใหม่ การเล่าเรื่องราวแบบใหม่ ช่วยยกระดับให้กับร้านค้าพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์โฉมใหม่ที่เข้าถึงคนได้มากขึ้นและจะกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ “ ศรีจันทร์ ”


6. Future Paradise

ฟิวเจอร์พาราไดซ์

หลังบ้านรวมทวี


นิทรรศการที่นำเสนอโดย Design and Objects Association (D&O) สมาคมที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนวงการออกแบบของดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์ไทย นิทรรศการจะแสดงผลงานการออกแบบซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความออริจินอลผสานกับสัญลักษณ์ที่สะท้อนไอเดียของ Future Paradise และใช้หลักการไฮบริดคราฟต์ซึ่งผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับเทคนิคแฮนด์เมดที่คราฟต์ในแบบของไทยด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิม


7. Student Showcase 

การจัดแสดงผลงานนักเรียนและนักศึกษา

สถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น


เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 เปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์และศิลปินได้มีพื้นที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ เพี่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ในภาคอีสานให้เติบโตยิ่งขึ้น โดยในปีนี้ได้มีทั้งนักเรียน นักศึกษา และนักสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั่วทั้งภาคอีสานได้ส่งผลงานมาจัดแสดงมากมาย


8. Lunch & Learn Project: School Yard Lunch

ปลูก เด็ด เฮ็ด เฮียนฮู้

TCDC Khon Kaen


จากโครงการพัฒนาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนประถมศึกษาภายใต้งบ 21 บาทต่อคน (Lunch & Learn) สู่การพัฒนาวัตถุดิบที่นำมาทำเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียน ในปีนี้ โครงการจะทำงานร่วมกันกับเกษตรกร แม่ครัว บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน เพื่อพัฒนาเมนูอาหารกลางวันโดยคำนึงถึงการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและสารอาหารเป็นหลัก


9. House of Fabric-Ation

เล่นแร่ แปรผ้า

สถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น


นิทรรศการเล่นแร่แปรผ้านำเสนอสิ่งทออีสานที่รังสรรค์ขึ้นจากการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสานเข้ากับการออกแบบ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของภูมิภาค เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานให้มีรูปแบบร่วมสมัยตามมาตรฐานสากล


10. Isan, Our Home(town)

อีสานบ้านเฮา

1502 Creative Sharing Space


พื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ “บ้านเฮา” ที่ผสานสินทรัพย์ทางภูมิปัญญาเเละวัฒนธรรมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ เเละนวัตกรรม ผ่านเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนำเสนอเรื่องราวของสองเมืองศักยภาพอย่างสกลนครและนครราชสีมา ที่นำสินทรัพย์และความคิดสร้างสรรค์ของคนในพื้นที่มาปลุกปั้นให้เมืองก้าวสู่การเป็น “พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”


11. Isan Flavour Library

มักหมัก

TCDC Khon Kaen


ภูมิปัญญาการหมักดองของอีสานเป็นสิ่งที่อยู่ในวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศาสตร์การถนอมอาหารเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความซับซ้อนและความหลากหลายของรสชาติขึ้น ความลับของรสชาติอันความหลากหลายของการหมักดองอีสานจะถูกคลี่ออกมาเป็นนิทรรศการ “มักหมัก”


12. Isan Solutions 

อีสานโซลูชั่น

TCDC Khon Kaen


งานหัตถกรรมของภาคอีสานส่วนใหญ่มีรูปลักษณ์ที่มีความตรงไปตรงมา ไร้การปรุงแต่ง เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่เราคุ้นเคย หากแต่ถึงความคิดสร้างสรรค์ที่มาจากวิถีชีวิตที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด การพึ่งพาธรรมชาติ ไปจนถึงความเอื้อเฟื้ออาทรที่อยู่ในสายเลือด และความสนุกสนานที่หาได้จากสิ่งรอบตัว อันเป็นเอกลักษณ์ของงานหัตถกรรมของภูมิภาค


13. Wonders of Chum Phae 

มหัศจรรย์แห่งชุมแพ

TCDC Khon Kaen


โครงการยกระดับและพัฒนาสินค้าชุมชนจากอำเภอชุมเเพ จังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมภาพลักษณ์ใหม่ ๆ ของร้านค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายหลักที่การขยายฐานลูกค้าและเปิดโอกาสทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น โครงการฯ ยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงร้านค้า เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญในการขับเคลื่อนมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภาคอีสานต่อไป


14. Srichan-Kungsadan Innovation District

นวัตกรรมศรีจันทร์-กังสดาล

สถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น


นิทรรศการย่านนวัตกรรมศรีจันทร์-กังสดาล นำเสนอแนวคิดการพัฒนาพื้นที่พร้อมกับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ โดยเป้าหมายให้พื้นที่แห่งนี้มีความโดดเด่นทางนวัตกรรมด้านอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นศูนย์กลางด้านการต่อยอดองค์ความรู้และเศรษฐกิจระดับนานาชาติ พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม สร้างโอกาสใหม่ในการยกระดับทางเศรษฐกิจและเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ให้กับขอนแก่น


15. Isan Street Vendor 

ช้อป ชิม ริมทาง

ย่านกังสดาล


ย่านกังสดาล จังหวัดขอนแก่น เป็นย่านที่มีกลุ่มร้านค้าริมถนนกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ เช่น รถเข็นขายของและร้านหาบเร่แผงลอย สำนักส่งเสริมเศรฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น จึงได้จัดทำโครงการปรับภาพลักษณ์ธุรกิจร้านค้าริมถนนย่านกังสดาล เพื่อที่จะนำการออกแบบเข้าไปช่วยยกระดับธุรกิจร้านค้าริมถนนและสร้างภาพลักษณ์ภายนอกให้มีความโดดเด่นสวยงามและสามารถดึงดูดผู้คนให้เข้าไปใช้บริการ


16. Srichan Old But Cool 

ย่านเก่าแต่เก๋า

ออนไลน์


Srichan Old but Cool : ย่านเก่าแต่เก๋า เป็นโครงการที่จะสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์พื้นที่ย่านสร้างสรรค์ย่อยที่อยู่ในเขตย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อผลักดันย่านสร้างสรรค์ย่อยในจังหวัดขอนแก่นให้เกิดการรับรู้ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศเผยแพร่เรื่องราวที่น่าสนใจของแต่ละย่านที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเกิดการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในจังหวัดขอนแก่น ผลที่ได้จะถูกถ่ายทอดออกมา 3 รูปแบบ ได้แก่ บทความประชาสัมพันธ์ แผนที่ Srichan Old but Cool : ย่านเก่าแต่เก๋า และวิดีโอประชาสัมพันธ์


17. Wonder Waste Junoir! 

ขยะจิ๋ว พลังงานแจ๋ว

สถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น


โครงการขยายผลและต่อยอดจากโครงการ Wonder Waste! ในปี 2564 โดยทดลองใช้หุ่นยนต์แมวที่นำเทคโนโลยี Delivery Robot มาประยุกต์ใช้กับการจัดการขยะ และขยายขอบเขตพื้นที่เป้าหมายให้กว้างขึ้น อันได้แก่ชุมชนอื่น ๆ ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น และกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนขึ้น ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา


18. Town +(Chair)+ Share 

เมือง+(เก้าอี้)+แบ่งปัน

สวนสาธารณะหนองแวงตราชู


โครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น ชุมชนหนองแวงตราชู 1 ผู้ประกอบการร้านค้า ชมรมสถาปนิกเฮ็ด-ดี บริษัท Hug Town จำกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) โดยเป็นการสร้างกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการร่วมคิด ร่วมศึกษา ร่วมวิเคราะห์ ร่วมสร้างต้นแบบ ร่วมประเมินผล และพัฒนาต้นแบบพื้นที่รอบบึงหนองแวงตราชูด้วยกันเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป


19. Co-Create: Air-Conditioned Bus Terminal

Co-Create: ปรับอากาศ

สถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น


โครงการ Co-Create ปรับอากาศ (เดิม) กิจกรรมเสวนาในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนแนวโน้มการเติบโตของเมือง โดยยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรฐกิจชุมชนดั้งเดิมให้ตอบโจทย์ในฐานะย่านเศรฐกิจ ชุมชนที่ยั่งยืน และย่านท่องเที่ยว ด้วยอาศัยหลักการของ Urban Planning และ Design Thinking และความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ เทศบาลนครขอนแก่น บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ตัวแทนชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ติดตามความเคลื่อนไหว / Follow us

https://isancreativefestival.com/

FB: isancreativefestival

IG: isancreativefestival

Line: @isancf


#ISANCF2022

#isancreativefestival

#เทศกาลอีสานสร้างสรรค์

แชร์