ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

7 กิจกรรมหลักในงานอีสานสร้างสรรค์ 2565

เผยแพร่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

7 กิจกรรมหลักในงานอีสานสร้างสรรค์ 2565


อยากชวนเธอมา “ติง ลิ่ง ติง – Think Link Things” เพื่อสัมผัสประสบการณ์และผลงานที่ตกผลึกจากความคิดสร้างสรรค์ใน 7 กิจกรรมหลัก เชิญร่วมงาน Isan Creative Festival 2022 ร่วมชมผลงานจากแรงบันดาลใจ และแชร์ประสบการณ์หลากหลายที่สัมผัสได้ด้วยใจ


เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 ภายใต้เเนวคิด “ติง ลิ่ง ติง – Think Link Things” สะท้อนการผสานสินทรัพย์ทางภูมิปัญญาเเละวัฒนธรรมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ เเละนวัตกรรม และการเชื่อมความร่วมมือของบุคลากรจากหลากหลายที่มา ทั้งด้านความเชี่ยวชาญ อายุ เพศ และอุดมการณ์ เกิดเป็นการรวมตัวของนักสร้างสรรค์ทั้งในภาคอีสานและจากภาคอื่น ๆ ในประเทศ ทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการออกแบบและสร้างเครือข่ายธุรกิจ เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 จะสร้างประสบการณ์ร่วมและปลูกฝังแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน คนในชุมชน และประชาชนที่สนใจ ด้วยกิจกรรมถ่ายทอดประโยชน์ของการออกแบบ กระตุ้นความคิด และพัฒนาทักษะ ณ 2 พื้นที่หลักได้แก่ 1. ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศรีจันทร์ และ 2. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น – ย่านกังสดาล ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565 ผ่าน 7 กิจกรรมหลัก อันประกอบไปด้วย


1. Showcase & Exhibition

การจัดเเสดงผลงานที่ได้รับการพัฒนาแนวคิดและนำเสนอโดยนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ เเละภาคธุรกิจ เพื่อสะท้อนผลงานจากโครงการพัฒนาคน ชุมชน และธุรกิจด้วยกระบวนการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี

 

2. Talk & Workshop

การบรรยายเเละเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ จากนักคิดนักออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญ เเละนักสร้างสรรค์ทั้งชาวไทยเเละต่างประเทศ เพื่อนำเสนอโอกาสทางธุรกิจในอนาคตสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก Local สู่ Global และกิจกรรมเวิร์กชอปถ่ายทอดความรู้และทักษะฝีมือโดยนักสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการเรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม


3. Event & Entertainment

กิจกรรมเฉลิมฉลองความสร้างสรรค์ที่ช่วยสร้างบรรยากาศและความเคลื่อนไหวให้กับเมืองในหลากรูปแบบ อาทิ การแสดงดนตรี การฉายภาพยนตร์ และศิลปะการแสดง ทั้งยังเป็นเวทีเปิดที่กว้างให้ศิลปินท้องถิ่นได้แสดงความสามารถ


4. Creative District Project

โครงการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2018 เริ่มต้นจากคนกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีใจอยากฟื้นฟูเมืองให้กลับมามีชีวิตชีวา พัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ สู่การร่วมมือระดับย่านและระดับจังหวัด และพร้อมสานต่อสู่เป้าหมายระดับภูมิภาค


5. Creative Tour

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการเรียนรู้เรื่องราววัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับคนท้องถิ่นในพื้นที่จริง เน้นการบูรณาการกับทฤษฎี Bio-Economy เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากแหล่งท่องเที่ยวชีวภาพ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชุมชน


6. D-KAK Market

ตลาดนัดสร้างสรรค์เพื่อเปิดโอกาสการขายสินค้า การทดลองตลาด การขยายเครือข่ายธุรกิจ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ และปูทางไปสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการหน้าใหม่ และชุมชน โดยแบ่งตาม 3 กลุ่มหลักของเทศกาล ได้เเก่ อุตสาหกรรมบันเทิง อุตสาหกรรมการออกแบบและงานฝีมือ และอุตสาหกรรมอาหารอีสาน 


7. Promotion

กิจกรรมที่จะสนับสนุนการส่งเสริมศักยภาพของร้านค้าและผู้ประกอบการในย่านและพื้นที่ต่าง ๆ ให้ได้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ที่จะเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในระหว่างงานเทศกาลฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเชื่อมโยงและส่งเสริมให้ธุรกิจในพื้นที่เติบโตไปพร้อมกันติดตามความเคลื่อนไหว / Follow us

https://isancreativefestival.com/

FB/IG: isancreativefestival

Line: @isancf


#ISANCF2022

#isancreativefestival

#เทศกาลอีสานสร้างสรรค์แชร์