เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2022, 25–6 มี.ค.

ฉายฮูป หน้าฮ้าน กลางย่านศรีจันทร์

ฉายฮูป หน้าฮ้าน กลางย่านศรีจันทร์ โรงแรมสวัสดี (Sawasdee Hotel) การเเสดงเเสง สี เสียง ผ่านเทคนิค Projection mapping ที่เชื่อมโยงการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น “หมอลำ” องค์ความรู้ทางดนตรีที่ปรับตัวและต่อยอดอยู่เสมอ หรือ “ฮูปแต้ม” จิตรกรรมฝาผนังที่เเสดงถึงเรื่องราว วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวอีสาน เพื่อนำเสนอศักยภาพและส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวในรูปแบบประสบการณ์ใหม่ในจังหวัดขอนแก่น
ติดต่อ