ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

อัพเดทและเที่ยวชมงาน

7 กิจกรรมหลักในงานอีสานสร้างสรรค์ 2565

7 กิจกรรมหลักในงานอีสานสร้างสรรค์ 2565อยากชวนเธอมา “ติง ลิ่ง ติง – Think Link Things” เพื่อสัมผัสประสบการณ์และผลงานที่ตกผลึกจากความคิดสร้างสรรค์ใน 7 กิจกรรมหลัก เชิญร่วมงาน Isan Creative Festival 2022 ร่วมชมผลงานจากแรงบันดาลใจ และแชร์ประสบการณ์หลากหลายที่สัมผัสได้ด้วยใจเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 ภายใต้เเนวคิด “ติง ลิ่ง ติง – Think Link Things” สะท้อนการผสานสินทรัพย์ทางภูมิปัญญาเเละวัฒนธรรมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ เเละนวัตกรรม และการเชื่อมความร่วมมือของบุคลากรจากหลากหลายที่มา ทั้งด้านความเชี่ยวชาญ อายุ เพศ และอุดมการณ์ เกิดเป็นการรวมตัวของนักสร้างสรรค์ทั้งในภาคอีสานและจากภาคอื่น ๆ ในประเทศ ทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการออกแบบและสร้างเครือข่ายธุรกิจ เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 จะสร้างประสบการณ์ร่วมและปลูกฝังแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน คนในชุมชน และประชาชนที่สนใจ ด้วยกิจกรรมถ่ายทอดประโยชน์ของการออกแบบ กระตุ้นความคิด และพัฒนาทักษะ ณ 2 พื้นที่หลักได้แก่ 1. ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศรีจันทร์ และ 2. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น – ย่านกังสดาล ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565 ผ่าน 7 กิจกรรมหลัก อันประกอบไปด้วย 1. Showcase & Exhibitionการจัดเเสดงผลงานที่ได้รับการพัฒนาแนวคิดและนำเสนอโดยนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ เเละภาคธุรกิจ เพื่อสะท้อนผลงานจากโครงการพัฒนาคน ชุมชน และธุรกิจด้วยกระบวนการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี  2. Talk & Workshop การบรรยายเเละเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ จากนักคิดนักออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญ เเละนักสร้างสรรค์ทั้งชาวไทยเเละต่างประเทศ เพื่อนำเสนอโอกาสทางธุรกิจในอนาคตสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก Local สู่ Global และกิจกรรมเวิร์กชอปถ่ายทอดความรู้และทักษะฝีมือโดยนักสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการเรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 3. Event & Entertainment กิจกรรมเฉลิมฉลองความสร้างสรรค์ที่ช่วยสร้างบรรยากาศและความเคลื่อนไหวให้กับเมืองในหลากรูปแบบ อาทิ การแสดงดนตรี การฉายภาพยนตร์ และศิลปะการแสดง ทั้งยังเป็นเวทีเปิดที่กว้างให้ศิลปินท้องถิ่นได้แสดงความสามารถ 4. Creative District Project โครงการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2018 เริ่มต้นจากคนกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีใจอยากฟื้นฟูเมืองให้กลับมามีชีวิตชีวา พัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ สู่การร่วมมือระดับย่านและระดับจังหวัด และพร้อมสานต่อสู่เป้าหมายระดับภูมิภาค 5. Creative Tour กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการเรียนรู้เรื่องราววัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับคนท้องถิ่นในพื้นที่จริง เน้นการบูรณาการกับทฤษฎี Bio-Economy เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากแหล่งท่องเที่ยวชีวภาพ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชุมชน 6. D-KAK Market ตลาดนัดสร้างสรรค์เพื่อเปิดโอกาสการขายสินค้า การทดลองตลาด การขยายเครือข่ายธุรกิจ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ และปูทางไปสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการหน้าใหม่ และชุมชน โดยแบ่งตาม 3 กลุ่มหลักของเทศกาล ได้เเก่ อุตสาหกรรมบันเทิง อุตสาหกรรมการออกแบบและงานฝีมือ และอุตสาหกรรมอาหารอีสาน  7. Promotionกิจกรรมที่จะสนับสนุนการส่งเสริมศักยภาพของร้านค้าและผู้ประกอบการในย่านและพื้นที่ต่าง ๆ ให้ได้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ที่จะเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในระหว่างงานเทศกาลฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเชื่อมโยงและส่งเสริมให้ธุรกิจในพื้นที่เติบโตไปพร้อมกันติดตามความเคลื่อนไหว / Follow ushttps://isancreativefestival.com/FB/IG: isancreativefestivalLine: @isancf#ISANCF2022#isancreativefestival#เทศกาลอีสานสร้างสรรค์

MUSIC & FILM

ชวนเธอมา “ติง ลิ่ง ติง” ในโหมดบันเทิง ร่วมอิ่มเอมกับความสนุกและปลุกปั้นอุตสาหกรรมบันเทิงอีสานตาดูหูฟังกับกิจกรรมอื่นแล้ว ร่างกายและจิตใจต้องได้ขยับโยกย้ายไปตามจังหวะดนตรี เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 ชวนคนดนตรีและคอหนังร่วมกิจกรรม Music & Film ที่เปิดพื้นที่ให้กับนักดนตรีและคนทำหนังทั้งรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่ได้ปล่อยของ พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวและแรงบันดาลใจใน 2 เวที กับ 1 ลานหนังMUSICความบันเทิงนั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่คนอีสานมาอย่างยาวนาน ภาคอีสานของไทยได้รับการขนานนามว่า เป็นดินแดนแห่ง “ความม่วน” ที่สั่งสมกันมาตามกาลเวลา จากที่ร้องรำกันเฉพาะในหมู่บ้าน ค่อย ๆ แพร่หลายไปสู่โลกภายนอกผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเมื่อผนวกเข้ากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ความบันเทิงที่เคยเป็นเพียง “วิถีชีวิต” ก็ขยับขยายไปสู่ระดับ “อุตสาหกรรม” เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 เปิดพื้นที่ให้ศิลปินเเละนักสร้างสรรค์เเสดงศักยภาพ โดยเน้นนำเสนอความหลากหลายทางดนตรีเเละการเเสดงผ่าน 2 เวทีหลัก ได้เเก่เวทีที่ 1: Let’s Show Open Stageสถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่นเวทีสำหรับศิลปินเเละนักสร้างสรรค์จากทุกอุตสาหกรรม26.02.2022– The Hobby of Snail’s House– bearbeat.– Morning repeat– Flour in the Garden27.02.2022– Nisaga– Potty Rhoca– Zero Budget– nipanajakawan04.03.2022– The Qorgi– Jackman06.03.2022– แตงโม สยาภา– สมจริง– ซิ้น2ต่อนสตูดิโอเวทีที่ 2: Concert : D-KAK StageTCDC Khon Kaen | D-KAK Marketเวทีของศิลปินรุ่นใหญ่เเละรุ่นใหม่ที่จะนำเสนอความหลากหลายของเพลงอีสาน05.03.2022– สะเลเตแบนด์– RAIDISA– หมาเก้าหาง– GRAYRAY– ทรงคือ 06.03.2022– Move along– แดงใหญ่ท่าขอนยาง (Daeng Yai Tha Khon Yang)– บูมเดี่ยว (Boom Deaw)– Electra Complex– Esan FusionFILMFilm Screening – ฉายหนังฟังทอล์ก04.03.2022 | TCDC Khon Kaen17.00 – 22.00“ฉายหนัง ฟังทอล์ก” กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้แสดงศักยภาพ และนำเสนอมุมมองที่เเแตกต่างในบรรยากาศที่เป็นกันเองSub-District Short Film – หนังสั้นในย่านย่อย04.03.2022 | TCDC Khon Kaen20.00 – 22.00“ภาพยนตร์สั้น ๆ ที่จะมาเล่าเรื่องของย่านย่อย ๆ ในย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ ผ่านมุมมองของผู้กำกับมืออาชีพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่” สำนักส่งเสริมเศรฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น จัดทำโครงการยกระดับผู้ประกอบการชุมชนย่านศรีจันทร์ด้วยหนังสั้น (Sub-District Short Film) ขึ้น เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อีสาน กระตุ้นการท่องเที่ยว และพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนทผ่านการบอกเล่าเรื่องราวของพื้นที่บนย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์–ติดตามความเคลื่อนไหว / Follow ushttps://isancreativefestival.com/FB/IG: isancreativefestivalLine: @isancf#ISANCF2022#isancreativefestival#เทศกาลอีสานสร้างสรรค์

เวิร์กชอปที่ตลาด D-KAK

ตลาดสินค้าสร้างสรรค์ที่มีทักษะและความรู้ซ่อนอยู่ เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 อยากชวนคุณมาช้อปสินค้าในตลาด D-KAK ทั้งสองแห่ง พร้อมร่วมกิจกรรมฝึกทักษะ DIY จากเวิร์กชอปที่เราคัดสรรมาให้ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม นี้ที่ TCDC Khon Kaen และสถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น เวิร์กชอปตลาด D-KAK | TCDC Khon Kaen1. ศิลปะสีและความรู้สึกแห่งความฝัน26.02 & 04.03 | ศิลปะติดปะต่อ 2. บอร์ดเกม​ความ​หลากหลาย​ทางเพศ​27.02 | บอร์ดเกม​ความ​หลากหลาย​ทางเพศ​3. เพ้นท์กระถางหิมพานต์01.03 | เพ้นท์กระถางหิมพานต์4. สลักไม้ มนุษย์ผู้ดูแลเมล็ดพันธ์02.03 | สลักไม้ มนุษย์ผู้ดูแลเมล็ดพันธ์5. ศิลปะสีและความรู้สึกแห่งความฝัน03.03 | ศิลปะสีและความรู้สึกแห่งความฝัน6. ปั้นดินอิสระ04.03 | ปั้นดินอิสระ7. มิสเตอร์เปเปอร์คราฟท์05.03 | มิสเตอร์เปเปอร์คราฟท์8. กินดอก กินใบ เบิกบานใจ06.03 | กินดอก กินใบ เบิกบานใจ*Workshop ที่สามารถ Walk-in ได้9. เทียนหอมจากธรรมชาติ27.02 & 05.03 | เทียนหอมจากธรรมชาติ10. ศิลปะจากดินเบา28.02 & 06.03 | ศิลปะจากดินเบาเวิร์กชอปตลาด D-KAK in the City | สถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น1. ศิลปะติดปะต่อ25.02, 01.03, 04.03 | ศิลปะติดปะต่อ*Workshop ที่สามารถ Walk-in ได้2. ศิลปะจากดินเบา26.02, 03.03, 05.03 | ศิลปะจากดินเบา3. เทียนหอมจากธรรมชาติ27.02 & 06.03 | เทียนหอมจากธรรมชาติ–สำรองที่นั่ง: https://www.eventpop.me/e/12432ติดตามความเคลื่อนไหว / Follow ushttps://isancreativefestival.com/FB/IG: isancreativefestivalLine: @isancf#ISANCF2022#isancreativefestival#เทศกาลอีสานสร้างสรรค์

5 เส้นทางเที่ยวเมืองชมย่านที่คุณอาจเคยได้ยินแต่ไม่เคยไป

5 เส้นทางเที่ยวเมืองชมย่านที่คุณอาจเคยได้ยินแต่ไม่เคยไปเปิดเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวลับ ๆ แห่งใหม่ในภาคอีสาน จำนวน 20 จังหวัด โดยมีการจัดทำเป็นแผนที่การท่องเที่ยว เพื่อเป็นข้อมูลให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้เองโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้นำเที่ยว ซึ่งเกิดจากการนำแนวคิดในงาน Isan Creative Festival 2022 ภายใต้ “Think Link Things” ซึ่งมีการนำ “Things” มาขยายความ โดยนำสิ่งของที่โด่งดังของสถานที่นั้น ๆ มาเป็นตัวนำทางสู่การท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ของใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อร้อยเรียงเรื่องราวและกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ทั้งยังสนับสนุนให้คนในพื้นที่ยกระดับ “Things” ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรม Free Tour แบ่งออกเป็น 5 เส้นทางมูคักมูแหน่…วันเดย์ทริปIsan Superstition Tripทริปที่จะพาสายมูตัวจริงไปสักการะแหล่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในพื้นที่นับถือในรูปแบบการท่องเที่ยว ชื่นชมวัฒนธรรมความเชื่อของแต่ละศาสนา และเสริมสร้างมงคลให้กับชีวิต28.02.2022 | 09.00 – 15.00TCDC Khon Kaenสำรองที่นั่ง https://www.eventpop.me/e/12431เยี่ยมยามบ้านหมอลำMolam House Hoppingสำรวจเส้นทางวัฒนธรรมเอกลักษณ์อีสาน “บ้านหมอลำ” แหล่งกำเนิดความสนุกสนาน เรื่องราว และวิถีชีวิตของชาวหมอลำที่ไม่กลายเป็นผลงานเพลงและอาชีพเลี้ยงตัว01.03.2022 | 09.00 – 17.00TCDC Khon Kaenสำรองที่นั่ง https://www.eventpop.me/e/12431เลาะผังเมือง เบิ่งขอนแก่นKhon Kaen Nostalgia Tourเส้นทางลัดเลาะตามผังเมืองแบบ Grid Street Pattern ของขอนแก่น สัมผัสวัฒนธรรมที่เปลื่ยนผ่านตามเส้นถนนเก่าแก่ตามแกนกลางของเมือง02.03.2022 | 08.30 – 15.30พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ ขอนแก่นสำรองที่นั่ง https://www.eventpop.me/e/12431เสิ่นคัก เสิ่นคึก ชมตึกชมไม้Archi – Nature Tourเส้นทางท่องเที่ยวที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความเรียบง่าย ความงดงามทางธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมสำคัญในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น04.03.2022 | 09.00 – 16.00TCDC Khon Kaenสำรองที่นั่ง https://www.eventpop.me/e/12431สะออนชุมแพ เสน่ห์ชุมทางWonders of Chum Phaeทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น ทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน05.03.2022 | 07.30 – 15.30TCDC Khon Kaenสำรองที่นั่ง https://www.eventpop.me/e/12431–ติดตามความเคลื่อนไหว / Follow ushttps://isancreativefestival.com/FB/IG: isancreativefestivalLine: @isancf#ISANCF2022#isancreativefestival#เทศกาลอีสานสร้างสรรค์

Projection Mapping & Future Paradise

2 กิจกรรมกลางย่าน! 1 เพื่อนำเสนอวัฒนธรรมผ่านแสงและเสียง อีก 1 เพื่อท้าทายแนวคิดการออกแบบแห่งอนาคตนิทรรศการแสดงผลงานออกแบบและการแสดงแสงสีเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ในมุมมองต่าง ๆ ได้กลายเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในทุกงานเทศกาลฯ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ไปแล้ว ทั้งงาน Bangkok Design Week และ Chiang Mai Design Week ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงต้นปี เราจึงมีโอกาสได้สัมผัสและดื่มด่ำกับความคิดสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัดในบรรยากาศงานเทศกาลฯ กันอย่างต่อเนื่อง และในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ CEA ขอนแก่น ผู้จัดเทศกาล Isan Creative Festival 2022 จึงรับไม้ต่อในภารกิจส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นี้ และภูมิใจนำเสนอ 2 กิจกรรมกลางย่านศรีจันทร์ที่จะช่วยเติมเต็มบรรยากาศของงานเทศกาลฯ ได้เป็นอย่างดีฉายฮูป หน้าฮ้าน กลางย่านศรีจันทร์โรงแรมสวัสดี (Sawasdee Hotel)25.02 – 01.03 | 19.00 – 21.00การเเสดงเเสง สี เสียง ผ่านเทคนิค Projection mapping ที่เชื่อมโยงการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น “หมอลำ” องค์ความรู้ทางดนตรีที่ปรับตัวและต่อยอดอยู่เสมอ หรือ “ฮูปแต้ม” จิตรกรรมฝาผนังที่เเสดงถึงเรื่องราว วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวอีสาน เพื่อนำเสนอศักยภาพและส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวในรูปแบบประสบการณ์ใหม่ในจังหวัดขอนแก่นฟิวเจอร์พาราไดซ์หลังบ้านรวมทวี (Ruamthavee Khon Kaen)25.02 – 06.03 | 17.00 – 22.00นิทรรศการโดย Design and Objects Association (D&O) สมาคมที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนวงการออกแบบไทย จัดแสดงผลงานการออกแบบซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความออริจินัลผสานกับสัญลักษณ์ที่สะท้อนไอเดียของคำว่า “Future Paradise” ด้วยหลักการไฮบริดคราฟต์ ซึ่งผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับเทคนิคแฮนด์เมดที่คราฟต์ในแบบของไทยด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิม เกิดเป็นแนวทางการออกแบบงานแฮนด์เมดใหม่ซึ่งจัดเป็นไฮไลต์ของนิทรรศการ–ติดตามความเคลื่อนไหว / Follow ushttps://isancreativefestival.com/FB/IG: isancreativefestivalLine: @isancf#ISANCF2022#isancreativefestival#เทศกาลอีสานสร้างสรรค์

กิจกรรมร่วมนิทรรศการมักหมัก

มักหมัก – Isan Flavour Library25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565 | 10.30 – 22.00TCDC Khon Kaenหากเราจะเรียกการหมักว่าเป็นนวัตกรรมประเภทแรก ๆ ของมนุษยชาติก็คงไม่ผิดนัก เพราะ “การหมัก” เป็นวิธีถนอมอาหารที่อยู่คู่มนุษยชาติมาช้านาน เป็นองค์ความรู้ที่ช่วยให้เรามีชีวิตรอดผ่านช่วงที่อาหารสดขาดแคลนมา แต่ด้วยเทคโนโลยีการเก็บรักษาอาหารที่ก้าวหน้าและระบบคมนาคมขนส่งที่รวดเร็ว และภาพลักษณ์ของอาหารหมักท้องถิ่นมักจะถูกมองว่าเป็นเรื่องของคนรุ่นเก่า ไม่ถูกสุขลักษณะ และมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ บทบาทของอาหารหมักบนโต๊ะอาหารไทยจึงลดลง หัวเชื้อที่เคยสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จากไหสู่ไหก็ถูกละเลยและมองข้ามไปแต่ในวันที่อาหารหมักดองกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งในฐานะอาหารเพื่อสุขภาพ ในวันที่คนหนุ่มสาวหันมาเลี้ยงยีสต์ อบซาวร์โดว์ ดองกิมจิทานเอง และนิยมสั่งเมนูปลาดองในร้านอาหารชาติต่าง ๆ แล้วปลาร้ากับปลาส้มจะไม่มีที่ยืนได้อย่างไร เราจะแสวงหาความเป็นไปได้ใหม่จากวัฒนธรรมการกินของท้องถิ่นได้อย่างไร และเราจะต่อยอดภูมิปัญญาการหมักตามแบบฉบับอีสานไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างไร ร่วมค้นพบความลับของรสชาติอันความหลากหลายของการหมักดองอีสานจะถูกคลี่ออกมาเป็นนิทรรศการ “มักหมัก Isan Flavour Library” ได้ในงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565จะชมนิทรรศการอย่างเต็มอรรถรสทั้งที ต้องครบทั้งผลงานจัดแสดงและข้อมูล Isan Creative Festival 2022 ขอเสนอศาสตร์แห่งการถนอมอาหารที่จะบอกเล่าเรื่องราวและเคล็ดลับของรสชาติอาหารหมักดองอีสานในนิทรรศการ “มักหมัก – Isan Flavour Library” ผลงานจากการทดลองผสมรสชาติและผสานศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของ “หมาน้อยฟู้ดแลปส์” เจ้าของผลงานที่นำเสนอในนิทรรศการ ไม่ว่าจะเป็น Oils, Vinegas, Garums, Pickles, Shoyu และ Amazake ตลอด 10 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565 นี้ พร้อมกิจกรรมย่อยให้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ26 กุมภาฯ มาฟังทอล์ก ชมนิทรรศการ “มักหมัก – Isan Flavour Library” ในกิจกรรมเปิดนิทรรศการ Vernissage – Isan Flavour Library โดยเชฟหนุ่ม วีระวัฒน์ ตริยเสนวรรธน์ และเชฟ Curtis Hetland พร้อมพบกับทีม “หมาน้อยฟู้ดแลปส์” ผู้ทดลองศาสตร์แห่งการหมักดองจนเกิดเป็นรสชาติต่าง ๆ ที่จัดแสดงในนิทรรศการ ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.00 น.27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม (ตามรอบเวลา) ร่วมทดลองชิมรสชาติอาหารประเภทต่าง ๆ ในนิทรรศการ และเลือกซื้อชุด “หมักดอง starter kit” สำหรับมือใหม่ที่ต้องการลองหมักลองดองเองที่บ้าน6 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ร่วมกิจกรรม Finisage : Isan Flavor Library ปิดนิทรรศการ ชิมเครื่องดื่มและร่วมวงเสวนาระหว่างเชฟหนุ่ม วีระวัฒน์ ตริยเสนวรรธน์ และเชฟ Curtis Hetlandรายละเอียดและลงทะเบียน: https://www.eventpop.me/e/12463หมายเหตุ: นิทรรศการเปิดตลอด 10 วันเต็ม เวลา 10.30 – 22.00 น.–ติดตามความเคลื่อนไหว / Follow ushttps://isancreativefestival.com/FB/IG: isancreativefestivalLine: @isancf#ISANCF2022#isancreativefestival#เทศกาลอีสานสร้างสรรค์

แผนที่งาน

เที่ยวที่ไหน ดูอะไรในงาน Isan Creative Festival 2022โปรแกรมดี ๆ เปิดตัวทุกวัน จะเที่ยวให้มันดูให้คุ้มต้องมีข้อมูล โพสต์นี้สำหรับสายชอบวางแผน ไปทีเดียวเที่ยวได้ทั่วพื้นที่ ทั้งย่านกังสดาลและศรีจันทร์ ถ้าเลือกโปรแกรมที่ชอบ และจองกิจกรรมที่ใช่แล้ว อย่าลืมวางแผนการเดินทางให้ชัวร์ และไม่ต้องกลัวว่าจะเก็บไม่ครบ เพราะเทศกาลฯ จัดยาว 10 วันเต็ม ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565 นี้–ติดตามความเคลื่อนไหว / Follow ushttps://isancreativefestival.com/FB/IG: isancreativefestivalLine: @isancf#ISANCF2022#isancreativefestival#เทศกาลอีสานสร้างสรรค์

“หมอลำโคตรซิ่ง” ยุคอีสานสร้างสรรค์มันต้องรอด

“หมอลำโคตรซิ่ง” ยุคอีสานสร้างสรรค์มันต้องรอดภูมิภาคอีสานบ้านเฮามหรสพที่บันเทิงเริงใจ และปลุกเร้าพลังให้ลุกขึ้นเต้นฟ้อนอยู่ได้ตลอดทุกยุคสมัยนั่นก็คือหมอลำ หมอลำคือศิลปะการแสดงที่อยู่คู่กับคนอีสานมาช้านาน จนมีคำพูดบอกว่า “ถ้าใครได้ยินเสียงแคนแล้วไม่ลุกขึ้นฟ้อนรำนั่นไม่ใช่คนอีสาน”แต่ในยุคไวรัสร้ายโควิดทำลายทุกสรรพสิ่งแบบนี้ พ่อแม่พี่น้องชาวศิลปินหมอลำล้วนลำบากเดือดร้อนกันหมด เพราะไม่สามารถออกไปแสดงเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวคณะได้ ทำให้หลายวงต้องแยกย้ายกันไปทำมาหากิน บางวงลูกวงก็ขออาศัยอยู่ที่คณะ แต่ต้องออกไปรับจ้างหาเงินมาเลี้ยงตัวเองค่าจ้างได้วันละ ๓๐๐ บาท ตามค่าแรงขั้นต่ำ บางคนตัดสินใจหอบผ้าหอบผ่อนกลับบ้านเพื่อหวังไปอาศัยข้าวพ่อแม่กิน แต่นั่นก็คงไม่ใช่คำตอบสุดท้าย เพราะคงไม่สามารถไปเป็นภาระให้กับครอบครัวที่ถึงแม้จะมีข้าวอยู่ในเล้า มีปลาอยู่ในหนอง มีเห็ด มีผักอยู่ในป่าธรรมชาติ แต่ด้วยวิถีของศิลปินที่เคยโลดแล่นอยู่บนเวทีแสงสีก็อดทนไม่ไหวที่จะกลับมาสู่เวทีเหมือนเดิมหลายคณะแก้ปัญหาวิกฤติด้วยการจัดแสดงแบบ “ไลฟ์สด” ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อเก็บเงินจากคนดูในระบบปิด หรือระบบเป็นสมาชิก ซื้อตั๋วจ่ายเงินก่อนถึงจะมีสิทธิ์ได้ลิงค์เข้าดู บางคณะจัดไลฟ์สดขายผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อความอยู่รอด ภาระไม่ได้ตกอยู่ที่ครอบครัวของสมาชิกในวงอย่างเดียว แต่ภาระหนักตกอยู่ที่หัวหน้าวงหรือผู้บริหารคณะที่จะต้องคิด แก้ปัญหา และบริหารจัดการ เพราะหากไม่มีรายได้ วงก็แตก หากไม่มีเงิน ทรัพย์สินที่มีอยู่และรอการชำระค่างวดก็อาจจะหายไป รวมไปถึงหากไม่มีงานมาป้อนลูกน้อง ลูกน้องก็หนีไปหมด เวลามีงานแสดงก็หาทีมงานได้ยากเพราะปัญหาและวิกฤติที่เกิดขึ้นนี่เอง ทำให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ CEA ขอนแก่น ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเฉพาะจากสินทรัพย์ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในแผ่นดินอีสาน จึงจำเป็นจะต้องเข้ามาหนุนเสริม โดยใช้หลัก “สร้างสรรค์” หรือ Creative เข้ามาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวศิลปินหมอลำ คณะเล็กใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ ได้ร่วมกันคิด สร้างสรรค์ ออกแบบ วางแผน ร่วมกับนักออกแบบ ดีไซเนอร์ นักดนตรี ผู้กำกับ ศิลปินหมอลำ คอนวอย นักละครสั้น นักวิชาการ ฯลฯ ร่วมคิดร่วมออกแบบในชื่อว่า “หมอลำโคตรซิ่ง” ( Molam Crossing)โครงการนี้ต้องการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมดนตรีอีสาน เน้นหมอลำให้มีทักษะที่หลากหลายเพื่อขยายฐานผู้ชมให้เพิ่มขึ้น ยกระดับผลงานให้มีความสร้างสรรค์โดยยกคงมรดกภูมิปัญญาเอาไว้ เชื่อมโยงเครือข่ายหมอลำและอุตสาหกรรมอื่นในอีสาน และเปิดช่องทางเผยแพร่ทั้งออนไลน์และออฟไลน์การเชิญชวนเครือข่ายมาร่วมพูดคุย ระดมสมองในช่วงกลางปี ๒๕๖๔ บอกถึงวัตถุประสงค์และสิ่งที่ต้องทำเพื่อผลผลิตที่ต้องการ ได้รับการตอบรับจากเครือข่ายศิลปินอีสาน นักวิชาการด้านดนตรี และนักสร้างสรรค์ออกแบบอย่างล้นหลาม จนกระทั่งได้แนวคิดที่จะทำให้วงการธุรกิจหมอลำอยู่รอดในยุคโควิด-19 ด้วยแนวทางการสร้างสรรค์ประกอบด้วย กลุ่มผู้กำกับอยากจะทำหมอลำให้เป็น “หมอลำโฮโลแกรม” (Hologram) นำเสนอแนวคิด หมอลำ ผสมผสานกับศิลปะเทคโนโลยีการแสดง หรือ performance กลุ่มนักดนตรีนักทำเพลงแนวอีสานคลาสสิก เสนอแนวคิดทำดนตรีแบบอีสานร่วมสมัย ที่ไม่ใช้เครื่องดนตรีอีสาน เเต่จะใช้รูปแบบเทคนิคการเล่นของดนตรีอีสานมานำเสนอเพลงเเบบใหม่กลุ่มนักวิชาการด้านดนตรี เสนอแนวคิด “หมอลำทดลอง” ด้วยการเล่นดนตรีด้วยเป้าหมายว่าต้องมีความสุข โดยการนำดนตรี ผสานกลอนลำ ผ่านการทดลองดนตรีเเนวใหม่ ที่อาจจะไม่ได้ใช้เครื่องดนตรีดั้งเดิม ผสมกับเเนวการร้องเเบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการทดลองและทางเลือกให้กับผู้ฟังกลุ่มตลกหมอลำ เสนอแนวคิด ตลกหมอลำออนไลน์ ที่จะเล่าเรื่องชีวิตประจำวัน ผ่านกลอนร้องกลอนลำ สร้างความบันเทิงแบบใหม่ ไม่จำกัดต้องมานั่งดูหน้าเวที แต่สามารถหัวเราะผ่านหน้าจอได้นักร้องหมอลำ เสนอแนวคิด ยกระดับหมอลำ ด้วยการประยุกต์เป็น Symphony & orchestra ผ่านชีวิตของคนอีสาน เพื่อให้หมอลำดูอินเตอร์และอลังการได้ แต่ดนตรีและทำนองแบบอีสานกลุ่มนักออกเเบบเสื้อผ้า เสนอแนวคิดอยากทำชุดเเดนเซอร์ ให้หรูหรา ทันสมัย ด้วยการใช้เทคนิคไฟ LED บนผ้าพื้นเมือง ที่สวมใส่เเละเต้นได้จริง ใช้ได้จริง หวังดึงดูดความสนใจผู้ชมให้มากกว่าชุดแดนเซอร์แบบเดิม ๆในขณะที่ครูสอนดนตรี และสนใจการกำกับภาพยนตร์ กลับมองว่า “หมอลำเหมือนซุปเปอร์ฮีโร่” อยากให้หมอลำเป็น หมอลำเพาเวอร์แรงเจอร์ ที่สามารถบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชนในช่วงยากลำบากยุคโควิด-19 นี้ ฑิฑัมพร ภูพันนา หรือ “พิณ ภูพาน”สำหรับ ฑิฑัมพร ภูพันนา หรือ “พิณ ภูพาน” นักสร้างสรรค์ ตัวเเทนนักสร้างสรรค์ โปรดิวเซอร์ นักเขียนบท ผู้กำกับ จากกลุ่ม Molam Hologram มองว่า การใช้หมอลำโฮโลแกรมเข้ามาช่วยในการพัฒนาวงการหมอลำ โดยนำเอาเทคโนโลยี การแสดงแบบผสมผสาน พร้อมทั้งเครื่องมือแบบใหม่เข้ามาใช้เพื่อลดขนาดหมอลำให้เล็กลง มีลูกเล่นมากขึ้นโดยเฉพาะหมอลำโฮโลแกรมจะเป็นลูกเล่นที่ทำให้คนดูสนุก ดูได้ทั้งครอบครัว มีเครื่องมือมาประกอบการดูส่วนหมอลำจะรอดได้อย่างไรในยุคนี้นั้น จะต้องหาความแปลกใหม่มาใส่ในการแสดงหมอลำ ที่ไม่จำเป็นจะต้องแสดงบนเวที แต่ใช้วิธีเอาเทคโนโลยีมาผสมผสาน โฮโลแกรมจะสามารถนำเอาหมอลำแบบเก่ามาผสมกับแบบใหม่เพื่อให้เข้าถึงคนดูหมอลำในทุกกลุ่ม และการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่จะสามารถขยายฐานผู้ชมได้ทั่วโลกโฮโลแกรมเป็นหนึ่งเครื่องมือในการรับมือในยุคโควิดช่องทางหนึ่งที่จะทำให้หมอลำรอดได้ คือการทำหมอลำออนไลน์ โฮโลแกรมจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้หมอลำเล็ก ๆ สร้างสรรค์ผลงานได้ เราทำน้อยให้ได้มาก โฮโลแกรมจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างสรรค์แม้จะต้องใช้คน ใช้เครื่องมือ แต่มีผลลัพธ์ในการเผยแพร่หลากหลายช่องทาง เป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ด้วย “บอย ศิริชัย”ในขณะที่ บอย ศิริชัย หมอลำดาวรุ่งชื่อดัง เจ้าของคณะหมอลำใจเกินร้อย ตัวเเทนจากหมอลำที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ที่จะต้องรับผิดชอบชีวิตของสมาชิกในวงกว่า ๓๐๐ ชีวิต บอกว่า โควิดมาช่วงแรกหนักอยู่ ตั้งวงปี ๒๕๕๙ ยาวมาถึง ๒๕๖๓ ทุกอย่างราบรื่นดีมีงานทั้งปีมีงานทุกวัน แม้แต่หน้าฝนก็มีงานโชว์ในผับและไปต่างประเทศตลอด มันอยู่ในช่วงที่ลงทุนและเริ่มต้น บางอย่างต้องเอาเครดิตมา ทั้งรถ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตอนแรกเช่า แต่พอเช่าก็อยากได้เป็นของตนเอง เลยมีภาระ วงบูมรายได้พอมี หาเงินปีสองปีก็คืนทุนแล้ว เพราะตอนอยู่ระเบียบมีเงินเก็บ หาเงินได้ก็ซื้อนาซื้อที่ไว้ พอมาทำวงก็ต้องลงทุน เจอโควิด ค่าผ่อนชำระต่าง ๆ เดือนละ ๓ แสน แต่รายได้ไม่มีเลย งานมีล่วงหน้าสัญญาไว้ปีสองปีก็ไม่มีปัญญาไปเอาเงิน ตอนนั้นให้เวลาตัวเองสองวันทำใจ ลูกน้องสะพายกระเป๋าขอกลับบ้าน เราเริ่มจิตตกว่าจะอยู่ได้ไหม เพราะเราทำคนเดียว แต่เราต้องรีบตั้งหลัก และดูข่าวต่างประเทศว่าทุกอย่างต้องหยุด เลยเริ่มเคลียร์ว่าอะไรต้องเคลียร์ออก ของที่ไม่จำเป็นก็ตัดออก แต่เราต้องรักษาวงเอาไว้ เพราะงานในอนาคตมีอยู่ เราต้องรักษาชื่อเสียงไว้ อันไหนที่เป็นสิ่งสลัดหลุดทิ้งได้ เริ่มสนใจเรื่องออนไลน์ แต่จริง ๆ ทำตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ทำกราฟฟิค ออนไลน์ ยูทูป สร้างรายได้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ แต่ไม่ได้สนใจมากนัก แต่พอแสดงไม่ได้เลยสนใจทำออนไลน์ ทำยูทูปมากขั้น มีการไลฟ์สด ทำห้องอัดเอง สตูดิโอไลฟ์สดเอง ห้องบันทึกเสียงเอง และมีกลุ่มไลฟ์สดเพื่อให้แฟนคลับได้ดูเดือนละ ๔ รอบ แม้ก่อนมีภาระเดือนละ ๓ แสนตอนนี้สามารถประคองไปได้แล้ว และสามารถผ่านวิกฤตินี้ได้แล้ว การทำออนไลน์เป็นทางที่ถูกการทำออนไลน์ยากกว่าการทำแสดงสดหน้าเวที เพราะออนไลน์มีรายละเอียดมากกว่า เหมือนการดูหน้าเวที การทำอะไรต้องละเอียด การขายบัตรเพื่อให้คนเข้าดูนี้ก็ต้องมีอะไรดึงดูดใจมากกว่าแสดงคอนเสิร์ตธรรมดาส่วนหมอลำจะอยู่รอดได้หรือไม่นั้น บอยบอกว่า การพัฒนาสู้กับวิกฤติตอนนี้ ตอนนี้บอกว่า “รอด” แต่โลกหมุนไปตลอด เราก็ต้องพัฒนาไปตลอด คน ๆ เดียวคิดอาจจะสู้คนหลายคนไม่ได้ โดยเฉพาะหมอลำบางครั้งจะให้ทันสมัยแบบไหน แบบของคนอื่นก็ไม่ใช่ ผมยังต้องศึกษาว่าทำอย่างไรคนอยากจะทำแบบเรา ร้องแบบเรา ถ้าเราจะนำสมัยแบบเขาคือเราตามเขา ไม่ใช่ล้ำสมัยทุกวันนี้ระดมความคิดจากน้อง ๆ แต่ละคนได้ลองคิดและลองหาทางออกเพื่อช่วยเหลือกัน แล้วผมจะนำไปวางแผนและเตรียมนำเสนอ ในเรื่องของสื่อออนไลน์ในอนาคตไม่รู้จะเป็นอย่างไร การให้เงินจะยังเป็นแบบนี้ไหม เพราะตอนนี้สามารถสร้างรายได้ได้ แต่อนาคตไม่รู้จะเป็นเช่นไร ก็ต้องปรับตัวต่อไปในขณะที่นักวิชาการอย่าง อาจารย์อาทิตย์ คำหงส์ศา ตัวเเทนฝั่งนักวิชาการเเละศิลปิน จากกลุ่ม หมอลำทดลอง ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความสามารถด้านดนตรีอีสานและประพันธ์กลอนลำ อาจารย์อาทิตย์ คำหงษ์ศาอาจารย์อาทิตย์ คำหงษ์ศา บอกว่า   การทำหมอลำทดลอง เราได้มานั่งคุยกันกับสมาชิกในกลุ่มว่าจะทำอย่างไร มีนักวิชาการหลายคนที่ปรึกษากัน เรามาคิดกันว่าหมอลำทดลองคืออะไร โดยคำตอบคือเราเอาตัวตนของนักดนตรีมาคุยกัน ใช้เวลาน้อยในการทำงาน โดยให้ชื่อผลงานว่า “หมอลำล้ำสมัย” พยายามเชิญชวนเพื่อนที่สามารถติดต่อกันได้ ว่าทำอย่างไรเราจะสามารถทำผลงานนี้ได้ มีอาจารย์จากหลายที่มาช่วยกัน มีรุ่นพี่ รุ่นน้อง ลูกศิษย์ และเอามาเขียนกลอนลำและเลยได้หยิบเอาทำนองทางสั้นเอกลักษณ์ของหมอลำทำนองฟังง่าย เข้าถึงง่าย และเนื้อหาเป็นแนวทันสมัย ทันเหตุการณ์ เหตุการณ์ปัจจุบันเป็นเรื่องอะไร เลยได้ทันเหตุการณ์สถานการณ์โควิด การเรียนออนไลน์ และอัดเสียงส่งมา เอาสิ่งที่ได้มาวางโครงสร้างร่วมกันและแต่ละคนเล่นดนตรีประกอบ โดยขอความคิดเห็นจากนักดนตรีและสมาชิกที่ร่วมกันสร้างสรรค์จนออกมาเป็นหมอลำทดลองส่วนหมอลำจะอยู่รอดอย่างไร อาจารย์อาทิตย์ บอกว่า ต้องมองกลับมาดูหมอลำบ้านเราว่าเราเจอวิกฤติมากี่ครั้งแล้ว และเราผ่านมาได้อย่างไร อย่าง วงสายัณห์ สัญญา มีวิกฤติการทำเพลง ที่ได้ใช้นักดนตรีช่วยกันคิด ไม่ต้องอาศัยนักอเรนจ์ ซึ่งไพเราะมาก มันจะออกมาจากวิธีการเล่นของเขาเลย อีกวงคือ วงเพชรพิณทอง ที่อัดเพลงเองที่บ้านแล้วค่อยส่งเพลงไปทำแผ่น ซึ่งจะออกมาจากจิตวิญญาณของวงนั้นจริง ๆ และเมื่อเราไปดูสดในการทำของวงนั้นจริง ๆ ยิ่งจะชอบ เพราะหาดูที่อื่นไม่ได้ต้องยอมรับว่าหมอลำในอดีตและปัจจุบันสามารถแก้วิกฤติได้ เพราะหมอลำคือปราชญ์ และต้องปรับตัวตลอดตามความนิยมของผู้ชมผู้ฟัง เมื่อเราไม่สามารถไปแสดงได้แต่เราต้องเลี้ยงดูคน ตรงนั้นแหละที่จะทำให้วงดนตรีของเรามีเอกลักษณ์เฉพาะ คือหมอลำทุกวงที่เล่นตอนนี้เล่นเพลงเดียวกัน โชว์แบบเดียวกัน ทำให้ดูวงไหนก็ไม่ต่างกัน แต่สิ่งที่เราจะทำได้เป็นเอกลักษณ์คือ ต้องเป็นแบรนด์ของเรา เอกลักษณ์ของเรา ปรัชญา นันธะชัย (“ซัน นันธะชัย”)ในขณะที่ ปรัชญา นันธะชัย (“ซัน นันธะชัย”) ในฐานะนักดนตรี บอกว่า ที่เลือกทำ “หมอลำเดิร์น” เพราะมองว่าจะพัฒนาวงการดนตรีหมอลำอีสานได้ แต่การจะโมเดิร์นหรือไม่จะต้องมองจากตัวเองว่ามีอะไร ลุ่มน้ำโขงดินแดนหมอลำมีอะไร เราต้องรู้สึกเป็นสมบัติร่วมกันทั้งตัวผู้ถ่ายทอดและตัวผู้รับฟัง มีมุมมองที่จะเอาปัจจุบันมามีส่วนร่วมมากขึ้น ทำให้ในกลุ่มได้ถกเถียงกันพูดคุยกัน จริง ๆ เสียงดนตรีอีสานมีเสน่ห์มีเรื่องราวในตัว ทำอย่างไรเราจะมาจัดวางมากกว่า การแสดงบนสถานที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องอยู่บนเวทีเท่านั้น พิณ แคน ไม่ควรจะเป็นของไกลตัวของคนเสพ มันต้องสามารถจับต้องได้ ทำอย่างไรจะทำให้วัยรุ่นคนทุกยุคมองว่าเป็นสมบัติของตนเองสามารถเล่นได้หมอลำเดิร์น มีโครงสร้างจากเอาเสียงหมอลำมาทำเป็นดนตรี โดยเอาทำนองดนตรีมาล้อ โดยทิ้งช่วงให้ใครเล่นก็ได้ เอาทำนองหมอลำเก่ามาใส่ บวกกับเอาหลุมเสียงของเสียงฆ้อง เสียงกลอง ของคนอีสานไม่ขาดหาย จะให้มิติเรื่องความอยากลำ อยากร้อง เราสามารถลำใส่กลอง ใส่ฆ้องได้ จะได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่ง แต่ในเรื่องราวมีคุณค่าและสะท้อนสังคมในมุมต่าง ๆ ได้ส่วนเรื่องการอยู่รอดของหมอลำนั้น ปรัชญา กล่าวว่า จริง ๆ นักดนตรีกับนักร้องหมอลำก็ต้องพึ่งพากัน ทีมนักดนตรีหาเส้นเสียงลักษณะนี้จะไปเสริมไปหนุนกับหมอลำได้อย่างไร ทุกครั้งที่มีวิกฤติมันจะมีโอกาสเสมอ และการทำการแสดงทางออนไลน์มันทำให้เราต้องละเอียดมากยิ่งขึ้น และต้องทำอะไรให้ล้ำสมัยมากขึ้น หากนักดนตรีมีมุมมองตรงนี้จะสามารถทำให้วงการดนตรีหมอลำหรือดนตรีของเราก้าวหน้าได้  เจษฎาวุฒิ รักษากุล (“กีตาร์”)ที่น่าสนใจที่สุด เห็นจะเป็น เจษฎาวุฒิ รักษากุล (“กีตาร์”) ศิลปินตลกของวงดนตรีโปงลางสินไซ ของมหาลัยขอนแก่น ได้นำเสนอ มุมตลกรุ่นใหม่ “กีตาร์” หรือที่หลาย ๆ คนรู้จักในชื่อ “ยายหาฟ้าสะท้าน” นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีพื้นเมือง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ ๔ ที่มีใจรักในหมอลำเเละการเล่นตลกหมอลำ ตัวเเทนจากกลุ่มตลกหมอลำ บอกว่า สาเหตุที่เลือกทำตลกหมอลำออนไลน์ เพราะหากเราจะทำสิ่งใหม่เราก็ต้องศึกษาของเก่าก่อน หากคนไม่ได้ไปดูหมอลำหน้าเวทีก็จะต้องซื้อแผ่นซีดีดู แต่ทุกวันนี้เทคโนโลยีดีขึ้น เราไม่ต้องไปหน้าเวทีก็สามารถดูตลกได้ เราเลยคิดว่าทำอย่างไรจะอยู่รอดได้เราต้องให้กำลังใจตัวเองและให้ความสุขตนเองก่อน ก่อนจะไปให้กำลังคนอื่น สมาชิกของเรามีตั้งแต่อาวุโสและเยาวชน เราได้นำมาปรับปรุงปรับเปลี่ยนและปรึกษากัน ถือว่าหากได้ไปดูใครคนนั้นก็เป็นครูของเรา อีสานเรามีเรื่องตลกเยอะ เราก็ต้องเลือกที่จะหยิบยกเอาเรื่องที่สำคัญสักเรื่องมานำเสนอ การเข้าถึงหมอเข้าถึงยา คนเฒ่าแก่ก็กลัวหมอเลยคิดจะเอามุขเรื่อง คนแก่ไปหาหมอมาเล่า เป็นเรื่องตลกหมอลำและนำมาแสดงในโครงการนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปยังไม่รู้ว่าจะมีอะไร แต่อย่างน้อยก็อยากให้คนจดจำเราได้ในยุคนี้ ความพิเศษของตลกหมอลำโคตรซิ่งเราคือ อิงของเก่าสมัยอัดแผ่นสมัยทำแผ่นวิดีโอ ซีดี ฉากหมอลำก็เป็นฉากเก่า ไฟไม่สว่างเท่าไหร่ เราจำลองขึ้นมา แต่ทุกตัวแสดงมีบุคลิกท่าทางการต่อมุขกัน กลุ่มนี้ได้ลุงจิ๋วที่เป็นตลกของระเบียบวาทะศิลป์ และการรวมกลุ่มของคนรุ่นเก่าและใหม่ทำให้งานออกมาสามารถเข้าถึงคนทั้ง ๒ วัย เป็นการแสดงที่ซ้อมแล้วเอาเลย โดยซ้อมจริงเล่นจริงส่วนเรื่องหมอลำจะรอดได้อย่างไร ตลกกับหมอลำ ส่วนใหญ่ตลกจะต้องเป็นหมอลำมาก่อน นี่คือการปรับตัว หมอลำวงใหญ่ ๆ จะมีทุกวง มีตัวเด่น ตัวฮา เราจะต้องทำให้ประทับใจทั้งในโลกออนไลน์ การสร้างงาน ผลิตงาน แบบรายการทีวีก็ได้ ทำเป็นตอน ๆ เหมือนรายการทีวีที่ทำออกมาให้คนดูในโลกออนไลน์ ผมเองก็ทำผ่านสื่อออนไลน์ออกมา เราหว่านเมล็ดพันธุ์เอาไว้ พอเป็นกล้าเป็นต้นแล้วใครจะเอาไปปลูกต่ออันนี้เราก็ต้องฝากไว้การคิดค้นและร่วมวางแผนเสร็จสิ้นไปตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๔ และผลงานทั้งหมดของทุกกลุ่มได้ถูกนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ไปทั้งหมดแล้ว ส่วนใครสนใจอยากจะชมแบบออนไซต์คงต้องรอในช่วง เทศกาลงานอีสานสร้างสรรค์ หรือ Isan Creative Festival ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ถึง ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ นี้ โดยมีสถานที่ในเมืองขอนแก่น ทั้งที่สำนักงาน TCDC ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ย่านกังสดาล และในเมืองขอนแก่นย่านศรีจันทร์ แล้วจะได้มาดูว่า ความสร้างสรรค์ของคนอีสานและต่อยอดจากภูมิปัญญาที่มีอยู่นั้นมันไม่ธรรมดา รวมถึงการจะชม “หมอลำโคตรซิ่ง” ที่ได้เตรียมพร้อมเพื่อแสดงในงานครั้งนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันใครสนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานขอนแก่น หมายเลข ๐๔๓-๐๐๙-๓๙๘ หรือ เข้าไปดูได้ที่เพจ TCDC ขอนแก่น แล้วจะรู้ว่า “อีสานโคตรซิ่งอีหลี” การเสวนาผ่านระบบออนไลน์หัวข้อ หมอลำต้องรอดต้องยอมรับว่าหมอลำในอดีตและปัจจุบันสามารถแก้วิกฤติได้ เพราะหมอลำคือปราชญ์ และต้องปรับตัวตลอดตามความนิยมของผู้ชมผู้ฟัง เมื่อเราไม่สามารถไปแสดงได้แต่เราต้องเลี้ยงดูคน ตรงนั้นแหละที่จะทำให้วงดนตรีของเรามีเอกลักษณ์เฉพาะ คือหมอลำทุกวงที่เล่นตอนนี้เล่นเพลงเดียวกัน โชว์แบบเดียวกัน ทำให้ดูวงไหนก็ไม่ต่างกัน****คอลัมน์ เมืองออกแสง นิตยสารทางอีศาน ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๑๙ | มีนาคม ๒๕๖๕.ราคาเล่มละ ๑๐๐ บาทสมัครสมาชิก ครึ่งปี ๖๐๐ บาทหนึ่งปี ๑,๑๐๐ บาทตลอดชีพ ๙,๕๐๐ บาท (ได้รับหนังสือย้อนหลัง).สั่งซื้อ// ชำระเงิน // สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางinbox หนังสืออีศาน m.me/166200246799901line id : @chonniyom (มี@) คลิก https://lin.ee/amxqtvWshopee : https://shp.ee/ji8x6b5LnwShop : https://www.thaibookfair.com/seller/chonniyom-eshannโทร. 086-378-2516บริษัท ทางอีศาน จำกัด244/539 รามอินทราซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220